Praktikplads i Holbæk Kommune

Er du interesseret i en praktikplads som f.eks. SOSU-assistent, PAU eller pædagog? Se hvilke muligheder Holbæk Kommune tilbyder.

Social og sundhedsuddannelsen (SOSU)

Som SOSU-elev bliver du ansat af kommunen, men du søger ind via SOSU skolen.

Læs mere om SOSU i Holbæk Kommune 

Læs mere om uddannelsen på SOSU-skolens hjemmeside

Hvis du allerede arbejder i Holbæk Kommune som ufaglært på SOSU-området, kan din leder indstille dig til at blive ansat direkte som elev gennem en kommuneaftale.

For generelle informationer om uddannelsen skal du altid kontakte SOSU skolen. Hvis du vil vide mere om SOSU praktik specifikt i Holbæk kommune, kan du kontakt en uddannelsesansvarlig ved at skrive til praktik@holb.dk

Pædagogisk Assistent (PA)

Den pædagogiske assistentuddannelse (PA-uddannelsen) kvalificerer dig til at arbejde med børn, unge og voksne i det pædagogiske felt. Det kan være børnehuse, SFO'er, klubber, botilbud eller dagtilbud for børn og voksne med særlige behov.

Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse som tager 2 år og 3½ måned, uddannelsen veksler mellem teori og praktik.

Du skal søge om optagelse via SOSU Sjælland. På deres hjemmeside vil du kunne finde ansøgningsskemaet, samt nærmere beskrivelse af uddannelsens forløb og indhold. Som pædagogisk assistentelev bliver du ansat af en kommune, på ansøgningsskemaet kan du angive hvilke kommune du ønsker ansættelse i.

Der er mulighed for at få en kommuneaftale, det kræver at du har været ansat i en af Holbæk kommunes institutioner indenfor den pædagogiske praksis og at du har en anbefaling der fra.

For mere information omkring den pædagogiske assistentuddannelse, kan du kontakt en uddannelsesansvarlig ved at skrive til praktik@holb.dk

Praktik på videregående uddannelser

Holbæk Kommune tilbyder praktikplads til en række professionsbachelor uddannelser (lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, offentlig administration). Disse pladser fordeles i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Du kan derfor ikke søge disse praktikpladser direkte hos os.

Hvis du læser på en anden videregående uddannelse og ønsker at komme i praktik eller skrive et en opgave omkring en case fra Holbæk Kommune, skal du henvende dig direkte til den afdeling, du ønsker at samarbejde med.

Læs mere på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside

Pædagog

Pædagoguddannelsen er en professionsbacheloruddannelse der giver dig kompetence til at arbejde indenfor hele det pædagogiske arbejdsfelt. Som pædagog kan du også vælge at læse videre og tage en diplom-, master-, eller kandidatuddannelse.

Holbæk Kommune stiller praktikpladser til rådighed for pædagogstuderende, inden for børne-, unge-, og voksenområdet. Pladserne er både på det almene og det specialiserede område. Holbæk Kommune samarbejder med Professionshøjskolen Absalon. Uddannelsen kan også tages som net baseret merituddannelse. Uanset ønske om uddannelsesform skal du rette henvendelse til PH Absalon.

Læs mere om pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside

Praktikplads

Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksomheder

Besøg Praktikpladsen.dk

Senest opdateret 29-06-2021