Voksenuddannelser

Du kan uddanne dig hele livet. Undervejs i dit arbejdsliv kan du opkvalificere dig og forbedre dine kompetencer på mange måder.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Du kan uddanne dig hele livet. Undervejs i dit arbejdsliv kan du opkvalificere dig og forbedre dine kompetencer på mange måder. AMU er rettet mod ufaglærte og faglærte. Undervisningen er både praktisk og teoretisk og kan være fuldtid eller deltid.

AMU er korte kurser, som kan tages enkeltvis eller sammensættes efter behov, så det er muligt at arbejde samtidigt.

Det lokale AMU-center er EUC Nordvestsjælland.

Gå til EUC Nordvest

Almen Voksen Uddannelse (AVU)

Med avu kan du samle op på de fag, du mangler for at komme i gang med for eksempel en erhvervsuddannelse, en hf eller en studentereksamen. Undervisningen foregår på voksenuddannelsescentre (VUC).

Avu på Nordvestsjællands HF og VUC

Forberedende Voksen Undervisning (FVU)

FVU er for dig, der ønsker at blive bedre til at læse, skrive og regne inden, du går i gang med AVU eller HF. FVU kan være en del af et tilbud til dig som ledig, men du kan modtage FVU, mens du er i arbejde. Kontakt din sagsbehandler for flere oplysninger. 

FVU på Nordvestsjællands HF og VUC

VUC og HF

Nordvestsjællands HF og VUC´s udbyder almen og studieforberedende undervisning.

Læs om Nordvestsjællands HF og VUC

Dansk som andetsprog

Hvis du har dansk som andetsprog og gerne vil blive dygtigere til dansk, så tilbyder sprogcentrene danskundervisning og undervisning i dansk kultur og samfundsforhold.

Clavis sprogskole

Senest opdateret 08-03-2024