Digitale kort

Et digitalt kort kan vise udstrækningen af en lokalplan eller hvilke matrikler et vandløb løber forbi.

På et digitalt kort kan du finde forskellige oplysninger, der har en geografisk udstrækning.

Det kan være nyttig ved en ansøgning om byggetilladelse, eller hvis du skal vide hvor du kan cykle langs Fjordstien.

Du kan finde digitale kort mange steder på nettet.

Her finder du kommunens digitale kortløsning

Når du skal søge om en byggetilladelse via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, kan du vælge din ejendom på et kort. Når du køber/sælger fast ejendom, vil din ejendomsmægler også have undersøgt oplysninger om ejendommen via et kort. Du kan fx. også selv undersøge din ejendom for boligfakta på hjemmesiden dingeo.dk.

Kortenes nøjagtighed

Digitale kort er ofte vejledende, og du kan derfor ikke bruge dem som dokumentation. Er du usikker på kortenes betydning, er det en god ide at kontakte os. Bemærk, at ikke alle kort er tegnet med samme nøjagtighed.

Holbæk Kommune er ikke ansvarlig for misbrug af oplysninger eller for fejl i de oplysninger, der stilles til rådighed.

Baggrundskort

Baggrundskortet/Grundkort er lavet på baggrund af foto taget fra et fly. Derfor er bygningerne lige så store som tagfladerne. Dette kort bliver ajourført en gang om året. Kortet er senest ajourført ud fra luftfoto fra foråret 2023.

Luftfoto

Dette kort/billede er også fremstillet på baggrund af foto taget fra et fly. Kortet er fra foråret 2023.

Matrikelkort

Matrikelkortet indeholder oplysninger om matr. nr., ejerlav og areal og leveres af Geodatastyrelsen. Hvis du har brug for måloplysninger eller et måleblad for din ejendom, skal du henvende dig til en praktiserende landinspektør.

Her finder du oplysning om naturdata, jordforurening, beskyttelseslinjer mv. på kort.
Gå til Arealinformation

Boligejer er uvildig offentlig information til alle, der vil købe, sælge eller bygge bolig. På Boligejer kan du også se data om din bolig fra de store landsdækkende ejendomsregistre. Hermed har såvel forbrugere som professionelle en nem adgang til ejendomsdata.
Gå til boligejer.dk

Tinglysning er den offentlige registrering af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler mv. Tinglysning kan være en betingelse for at rettigheden er gyldig og beskyttet.
Gå til Tinglysning.dk

Formålet med dingeo.dk er at samle geodata fra forskellige kilder og præsentere dem i en let og overskuelig form.
Du kan bl.a. se data om jordart, oversvømmelsesrisiko og støjdata.
Gå til dingeo.dk

Her finder du oplysninger om matrikelnumre, ejerlav og grundstørrelser.
Gå til mingrund.gst.dk

Her finder du oplysninger om skelpunkter og andre noteringer i matrikelregisteret. Du finder også historisk matrikelkort.

Gå til matriklen.dk

Senest opdateret 02-05-2024