Det er grundejeren, som skal søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af måger.

Mågerne kan være meget støjende og kan i nogle tilfælde virke aggressive eller angribe mennesker, hvis de føler sig truet. Hvis man vil forhindre måger i at slå sig ned på sin ejendoms tag, kan man opsætte pigge.

Man kan også opsætte silhuetter af rovfugle, for eksempel en stor hornugle. Nogle afspiller højfrekvens lyde, som irriterer mågerne.

Hvis man som grundejer oplever, at det ikke hjælper med disse tiltag og er stærkt plaget af måger, kan man ansøge Naturstyrelsen om en reguleringstilladelse. Det er kun grundejeren som kan søge om tilladelse til regulering og det kun i visse perioder af året.

Du kan søge om en tilladelse via dette link Ansøgning om regulering af skadevoldende vildt  

På gader og stræder, hvor der er udendørsservering, søger mågerne gerne hen, da de tit finder madrester og andet som de kan spise. Derfor kan vores egen adfærd være med til at mindske tiltrækningen for mågerne på disse områder. Hvis man taber is, pølsebrød eller andre madrester, bør man samle det op med det samme. Lad være med at fodre mågerne med de evt. madrester man har tilovers.

Mågerne i Holbæk by

Holbæk kommune har lavet en pjece om måger, hvori mågernes adfærd er beskrevet og om de muligheder der er for at forebygge og bekæmpe måger. I pjecen findes også kontaktinformationer til Holbæk Kommune og Naturstyrelsen m.m., hvis man har behov for yderligere oplysninger og hjælp.
Pjece om Måger i Holbæk By

Senest opdateret 07-11-2023