Råger

Råger lever i kolonier og kan opleves meget støjende og svinende i deres adfærd.

Rågen er fredet og der må ikke drives jagt på den. Derimod kan man søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering.
Det er grundejeren, som skal søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af råger.

Hvert år modtager Holbæk Kommune en del henvendelser/klager fra borgere, som føler sig meget generet af rågernes adfærd.
I disse sager ser kommunen på, om vi selv ejer området, hvor rågerne holder til eller det er hos private grundejere.
På de områder, hvor der er rågekolonier og kommunen er grundejer, plejer vi at søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af rågeyngel i perioden 1. maj til 15. juni.
Kommunen har et samarbejde med flere jagtforeninger i kommunen og de hjælper hvert år kommunen med reguleringen af rågeynglen. Dette gør de i deres fritid og ganske gratis.
I perioden 15. januar til 15. marts kan man søge om regulering af voksne råger, men kommunen søger sjældent om dette på vores områder. Når en jæger udløser første skud letter hele flokken af råger og de kommer først tilbage, når de føler, at der ikke er fare på færde mere. Kommunens erfaring er derfor, at det har en ringe effekt at regulere voksne råger.

Hvis en rågekoloni er på en privat ejendom, kan dennes grundejer selv søge Naturstyrelsen om regulering. Tilladelsen gives dog ud fra nogle bestemte vilkår og betingelser.

På nedenstående link kan du læse mere om råger, deres adfærd og betingelser for tilladelse til regulering m.m. 

information-om-raager

 

Senest opdateret 07-11-2023