Rotter

Rotter er alvorlige skadedyr og skal bekæmpes. Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. De æder eller inficerer fødevarer til både mennesker og dyr, og de udsætter kloakrør, husinventar, elinstallationer og meget andet for daglige angreb. Rotter bærer desuden forskellige smitsomme sygdomme med sig, hvoraf nogle kan være livstruende for mennesker.

Derfor har du pligt til at anmelde, hvis du ser rotter eller tegn på rotter på din ejendom. Vi i kommunen vil derefter sørge for at bekæmpe problemet. 

Anmeldelse af rotter

Rottebekæmperne kører på hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.30. Lørdage samt søn- og helligdage kører bekæmperne i et begrænset tidsrum, hvis det drejer sig om akutte anmeldelser.

Hvis du har rotter inde i beboelse, vil du blive kontaktet inden for 24 timer.
Ved rotter på loftet, vægge, skunk eller kælder kontaktes du inden for 3 dage
Andre anmeldelser vedr. rotter udendørs som ved garager, skure, stalde og lignende eller i forbindelse med dyrehold og fuglefodring m.m. køres inden for 8 dage.

Anmeld rotter her

Senest opdateret 07-11-2023