Vilde og herreløse katte

Vildkatte

Du kan kontakte Kattens Værn, hvis du ønsker indfangning af katte.
De kan kontaktes på telefon 38 88 12 00. De har mange års erfaring og stor kompetence vedrørende indfangning af vilde og hjemløse katte. Du skal selv betale for indfangningen.

De katte som Kattens Værn eventuelt indfanger, som har chip eller øremærkning lukkes ud igen, hvis de er registreret lokalt. Alternativt kontaktes ejeren. 
Link til Kattens Værns hjemmeside

Tam kat (herreløs)

Hvis en tam kat er blevet "herreløs" og lider nød, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på telefon 33 28 70 00.
Dyrenes Beskyttelse prøver først at finde ejeren. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, kommer katten på et internat under Dyrenes Beskyttelse.

Tilskadekommet kat

Hvis det drejer sig om en syg, hårdt tilskadekommet eller nødlidende kat, uanset om det er en vildkat eller en tam kat - f.eks. fordi den er kørt ned, kan du ringe 1812 til Dyrenes Beskyttelse. Det er gratis.
Link til Dyrenes Beskyttelses hjemmeside 

Død kat på vejareal

Finder du en død kat på vejen, kan du ringe til Kommunal Drift på telefon 72 36 60 01.
Når du kontakter dem, skal du forklare, som præcist som muligt, hvor dyret ligger. Det kan være vejnavn, ud for husnummer eller ud fra de hvide vejpæle med numre på, som er på landevejene.

Kattens evt. chip eller øremærkning bliver aflæst og ejeren forsøges kontaktet.

Lovgivning

Du finder reglerne om indfangning af katte i "Bekendtgørelse om indfangning og aflivning af herreløse katte".
Link til bekendtgørelsen på Retsinformations hjemmeside.

 
Senest opdateret 07-11-2023