Vildtregulering

Regulering af skadevoldende vildt

I Holbæk Kommune reguleres hvert år rågeyngel på udsatte kommunale områder i perioden 1. maj til 15. juni.
Denne regulering foregår i samarbejde med Dansk Jægerforbund og de lokale jagtforeninger i Holbæk Kommune.

Tilladelse til regulering

Det er grundejeren selv, som skal søge Naturstyrelsen om tilladelse til regulering af vildt på egen matrikel. 

Du kan også kontakte din lokale vildtkonsulent i Vestsjælland, som kan give gode råd om regulering af skadevoldende vildt.
Du finder kontaktinformationerne via dette link  Vildtkonsulent i Vestsjælland

Senest opdateret 07-11-2023