Personlig assistent

Personlig assistance er opdelt i to sektioner. Den ene er rettet mod assistance til erhverv og den anden til efter- og videreuddannelse.

Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng

Aflønning af en person (kollega eller nyansat) som hjælper den handicappede lønmodtager eller selvstændige erhvervsdrivende med enkelte arbejdsopgaver, som den handicappede ikke selv er i stand til at udføre.

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Aflønning af en personlig assistent, der hjælper en person med handicap til at kunne gennemføre efter- og videreuddannelse inden for den handicappedes uddannelsesområde.

Læs mere om de kompenserende ordninger her

Senest opdateret 02-04-2024