Uddannelse

Uddannelse er et godt redskab til fastholdelse af medarbejderne.

Uddannelse af medarbejderne er på den ene side med til at sikre virksomhedens konkurrenceevne og på den anden side et godt redskab til fastholdelse af medarbejdere. Der er en stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor er det oplagt at benytte de tilbud der findes om opkvalificering og efteruddannelse. 

Uddannelse er konkurrenceparametre 

For at være klar til konkurrencen – også om de bedste medarbejdere, gælder det derfor om at få uddannet de medarbejdere, der er i virksomheden.

Kontakt uddannelsesinstitutionerne og gennemgå sammen med dem behovet for uddannelse. De kan screene den enkelte medarbejder og sikre, at en uddannelse udnyttes bedst muligt. Samtidig – eller når der er en uddannelsesoversigt, kan du kontakte jobcentret, så der kan findes de rigtige vikarer til at afløse dine medarbejdere, mens de er på uddannelse.

Kontakt: Job-virk@holb.dk

Senest opdateret 02-04-2024