Vejvisning til virksomheden

Virksomheder i det åbne land kan søge om at få en blå/hvid vejvisningstavle til virksomheden.

Billede af vejskilte

 

Virksomheder i det åbne land kan søge kommunen om at få opsat sort/hvide vejvisningstavler til deres virksomhed. Vejvisningen kaldes særlig servicevejvisning, og er baseret på brugerbetaling.

Reglerne om særlig servicevejvisning er indført for at sikre en ensartet vejvisning til forskellige servicemål, og derved undgå de ofte hjemmelavede skilte af meget varierende karakter, som opsættes langs vejene på privat initiativ, og som kan være til fare for trafiksikkerheden.

Særlig servicevejvisning kan kun opsættes på offentlige veje, til virksomheder der er beliggende i landzone, eller uden for tættere bebygget område (afmærket med byzone-tavler).

Tavlerne har blå skrift på hvis baggrund. Der må ikke anvendes virksomhedsnavn eller logo, men kun generelle samlebetegnelser som "Gårdbutik", "Antik", "Galleri" m.m., der beskriver virksomhedens type.

Ordningen med særlig servicevejvisning er fra politisk hold tænkt udgiftsneutral for kommunen. Kommunerne har derfor mulighed for at opkræve betaling for samtlige omkostninger i forbindelse med ordningen, fx betaling for administration, etablering og drift.

Vækst og Bæredygtighed har udarbejdet en vejledning om opsætning af særlig servicevejvisning i Holbæk Kommune, hvor man kan læse mere om ordningen, herunder takster, betaling og ansøgningsprocedure:

Vejledning til servicevejvisning til virksomheder

Tilladelser Skiltning For Virksomheder Særlig S Vejledning

 

Senest opdateret 16-04-2024