Børnehus i Svinninge

I Svinninge skal der bygges et nyt Børnehus. Projektet skal rumme både dagtilbud og indskoling/SFO.

Børnehus i Svinninge

Holbæk Kommune planlægger et nyt børnehus i forbindelse med Svinninge skole.

Det nye børnehus skal rumme en sammenlægning af to eksisterende børnehuse Elverbo og Pilehytten i Svinninge. Det nye børnehus integreres i Svinninge skole ved at om- og tilbygge indskolingsbygningen. Herudover bygges nye faciliteter til SFO, ny legeplads til børnehuset og indskoling og SFO samt mulighed for tilvalg af nye udearealer til mellemtrin og udskoling.

Grundlæggende tænkes hele det nye dagtilbud udformet, så alle lokaler fleksibelt kan anvendes af alle brugere herunder også fritidsbrugere. Projektet er derfor tænkt som et hus, der fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO, men er grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud, indskoling og SFO.

I overgangen mellem dagtilbud og skole placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning og rum til aktivitet/motorik, som tænkes at kunne anvendes sammen med indskoling/SFO. Denne del af det nye byggeri bliver bygningens hjerte.

Ankomstvejen mod vest integreres med ”kys og kør” for biler, ny cykelparkering samt område til grøn affaldssortering/renovation.

Herudover planlægges der i forbindelse med projektet udført trafiksikkerhedstiltag f.eks. lysregulering af kryds ved vejen ind til skole og idrætshal.

Projektet planlægges som bæredygtigt byggeri med henblik på at opnå minimum DGNB-certificering Guld.

Indflytning forventes i efteråret 2025. Projektet forventes afsluttet foråret 2026.

Projektbeskrivelse

 

Udbud af projekt

Arkitekt og bygherrerådgiver Anders Køhler-Johansen fra arkitektvirksomheden ARKIPLUS A/S samt WE Architecture, har bistået Holbæk Kommune med brugerinddragelse og byggeprogram. Projektet udbydes i totalentreprise i foråret 2023.

Senest opdateret 23-04-2024