Indkøbsfællesskab

Udover de udbud som Holbæk Kommune selv varetager, indgår vi også i indkøbsfællesskabet FUS (Fællesudbud Sjælland) samt benytter aftaler, som er indgået af SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

Fællesudbud Sjælland (FUS)

Indkøbsfællesskab mellem 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland.
Udover de udbud som Holbæk Kommune selv varetager, indgår vi også i indkøbsfællesskabet FUS,  hvor vi indgår aftaler sammen med andre sjællandske kommuner.

Det primære formål med FUS er at optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen og deling af ressourcer, så vi kan opnå bedre priser og lavere omkostninger.

Formål med indkøbssamarbejdet

  • At der på kort sigt gennem et mere systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser vil kunne opnås rationaliseringsgevinster i form af bedre priser og øvrige betingelser fra leverandørerne.
  • At der på længere sigt gennem en specialiseret arbejdsdeling vil kunne opnås specialiseringsgevinster og gennemføres flere fælles udbud med heraf følgende stordriftsfordele, hvor de deltagende kommuner - udover at opnå bedre priser og aftalevilkår - i øvrigt sikres en fremtidig god kvalitet, nyere teknologi og effektivitet i forhold til den kommunale opgavevaretagelse. Herved kan indkøbsfunktionerne være med til at sikre det økonomiske råderum for de politiske prioriteringer, således at kommunerne også i fremtiden står som dynamiske og professionelle offentlige organisationer.
  • Fokus på e-handel.

FUS består af 16 kommuner

Faxe Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
Køge Kommune
Lejre Kommune
Næstved Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Vordingborg Kommune

 

SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice)

SKI udbyder en række forpligtende indkøbsaftaler på tværs er kommunerne. Ved at samle indkøb på tværs af det offentlige opnår vi større besparelser og bedre betingelser.

Senest opdateret 06-11-2021