Alkoholbevilling

Ønsker du at søge om eller forny din alkoholbevilling, kan du læse mere her.

Virksomheder som serverer alkohol, stærke drikke og vin skal have en alkoholbevilling. Alkoholbevillingen kan kun gives til personer, der opfylder en række betingelser.

Hvem kan få alkoholbevilling

Du kan søge alkoholbevilling som person, hvis:

 • Du er fyldt 21 år - eller 18 år hvis du har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget.
 • Du ikke er umyndig eller under værgemål.
 • Der ikke foreligger forhold efter restaurations lovens § 16, stk. 2 og 4 til hinder for at få en alkoholbevilling.
 • Du ikke er under betalingsstandsning eller konkurs.
 • Du ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kroner eller derover.
 • Du ikke er dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

Hvis du søger alkoholbevilling som selskab skal ovenstående betingelser være opfyldt for direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

Desuden må der ikke foreligge forhold efter restaurations lovens § 16 stk. 1,2 og 5, der er til hinder for at få bevilling.

Søg om alkoholbevilling, bestyrelsesgodkendelse, fornyelse og forhåndsgodkendelse mv.

Ansøgning om lejlighedsbevilling

Hvem giver alkoholbevilling

Alkoholbevilling gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven.

Bevillingsnævnet i Holbæk Kommune består af:

 • Mogens Justesen, formand, kommunalbestyrelsesmedlem
 • Lars Thaarbøl, næstformand, kommunalbestyrelsesmedlem
 • Kaj Schmidt, repræsentant for politidirektøren
 • Tine Børlum, repræsentant for 3F
 • Henrik Nielsen, repræsentant for Holbæk Erhvervsforum
 • Christa la Cour Kristensen, repræsentant fra kommunen

Svar på ansøgning om alkoholbevilling sendes som Digital Post.

For yderligere information, kontakt bevillingsnævnet på telefon 72 36 36 36 eller på e-mail post@holb.dk

 

 

 

Senest opdateret 20-03-2024