Brug af fortove

Hvis du har en butik i Holbæk Kommune, kan du bruge det offentlige vejareal foran din butik til skilte eller vareudstillinger, hvis fortovet er bredt nok.

For at der kan være "plads til alle", er der lavet nogle retningslinjer, du skal overholde som virksomhed. Du kan læse mere om de enkelte retningslinjer herunder.

Holbæk kommune tilbyder ikke strøm til dit arrangement, foodtruck og lignende på torvet, og i Holbæk centrum generelt.

For at få søge om tilladelse sender du en ansøgning på mail til: vejogtrafik@holb.dk

Her kan du se taksterne for brug af vejarealet til stadepladser, udeservering, bannere m.v.

Hvis du får en tilladelse, skal du være opmærksom på at tilladelsen midlertidigt kan tilbagekaldes, hvis der er behov for at råde over vejarealer, torve og pladser til større arrangementer i kommunen eller til nødvendige gravearbejder.

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.

 • Hvis vejarealet tillader det, kan der uden særlig tilladelse udstilles varer i butikkens facadelængde i butikkens åbningstid
 • De udstillede varer skal placeres langs butikkens facade
 • De udstillede varer skal være en del af butikkens normale produktsortiment
 • Ingen genstande må anbringes tættere på kørebane (med parkering) end 0,5 m
 • Hvor fortovsbredde er 2,6 m eller derover, må der benyttes maks. 0,6 m fra facade
 • Hvor fortovsbredde er mindre end 2,6 m begrænses udstillingsarealet, så der altid er mindst 1,5 m frit fortov
 • Hvor fortovet er mindre end 1,5 m er det ikke tilladt at benytte arealet
 • Særlige rammer for Holbæk centrum (Nygade og Ahlgade) - typisk min. 3 m frit gangareal

Gangareal.png

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.

 •  Hvis vejarealet tillader det, kan du få tilladelse til udendørsservering
 • Udendørsservering kræver altid tilladelse
 • Inventar mv. skal fremstå pænt, ensartet og rent
 • Inventar må ikke placeres så ganglinjer, trapper, adgange, skilte/færdselstavler, bænke, affaldscontainere, cykelstativer, postkasser mv. spærres
 • Arealet skal fremstå opryddet efter lukketid
 • Antallet af stole, borde mv. skal tilpasses årstid og antal besøgende
 • Du skal holde rent på arealet
 • Du må ikke opstille parasoller, reklameskilte eller lignende med reklamer for leverandører og varemærker
 • Parasoller skal være i ensartet afdæmpet farve inden for samme udlejningsområde
 • Pris pr. m² fremgår af takstbladet i højre side

Gangareal.png

Der er mulighed for at leje stadepladser på Nygade og Ahlgade i Holbæk. "Torvet" ud for Ahlgade 51 er reserveret til formålet, men andre steder er også mulige.

 • På centrale torve og pladser er der mulighed for at ansøge om tilladelse til en stadeplads
 • I Holbæk centrum er der udpeget udlejningsmuligheder, som kan lejes af de nærmeste butikker
 • Hvis de nærmeste butikker ikke ønsker at benytte udlejningsarealerne, kan de tilbydes til andre
 • Ikke tilladt at overdrage en tilladelse til stadeplads til andre
 • Kommunen anviser stadepladsernes placering på de enkelte lokationer
 • Alt inventar skal fjernes efter lukketid
 • Køretøjer, der ikke er en del af stadepladsen, må parkeres et andet sted
 • Pris fremgår af takstbladet i linket nedenfor

Kort over stadepladser på Torvet - Ahlgade 51

Du kan læse mere i vejledningen for brug af vejarealer her

Husk også at informere dine ansatte om retningslinjerne.

 • Maks. 1 skilt til hver butik/forretning
 • Skilte skal placeres i udstillingsarealet nærmest butikkens facade
 • Skal anbringes på en sådan måde, at der ikke er risiko for at skiltet vælter
 • Skilte må ikke placeres, på eller ved ganglinjer eller spærre for trapper, adgange, skilte/færdselstavler, bænke, affaldsbeholdere m.v.
 • Er skilte til fare eller ulempe for den øvrige færdsel, kan kommunen fjerne dem uden forudgående varsel
 • Der må kun reklameres for produkter der er en del af butikkens normale produktsortiment
 • Maks. størrelse højde x bredde = 120 cm x 60 cm

Gangareal.png

Senest opdateret 16-04-2024