Midlertidige bygge- og anlægsarbejder

I Holbæk Kommune er vedtaget en Forskrift for bygge- og anlægsarbejder, som udstikker retningslinjer for støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder

Hvad er midlertidige bygge- og anlægsarbejder?

Midlertidige bygge- og anlægsarbejder (aktiviteter) som giver støj og støv er omfattet af bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Aktiviteterne kan f.eks være:

  • facaderensning
  • sandblæsning
  • asfaltanlæg
  • bygningsnedrivning
  • nedknusningsanlæg

Forskrift for bygge- og anlægsarbejder

I denne udstikkes retningslinjer for støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune.
Forskriften omfatter nedrivninger, opførelser, sandblæsninger eller andre former for bygge- og anlægsarbejder.

Du kan læse forskrift for bygge- og anlægsarbejder her

Sandblæsning skal anmeldes til kommunen

Du har pligt til at sende anmeldelse om sandblæsning til kommunen senest 14 dage i forvejen for påbegyndelse af aktiviteten.

Hvordan skal du gøre?

Du skal oplyse følgende i din anmeldelse:

  • Navn og adresse m.v. på den ansvarlige for aktiviteten
  • Hvilken aktivitet, der ønskes gennemført
  • Hvor aktiviteten skal finde sted
  • Hvornår, i hvilken periode og på hvilket tidsrum af døgnet
  • Hvordan gener eller forurening forebygges eller begrænses

Anmeld din midlertidige byggeaktivitet her

Senest opdateret 16-06-2023