Seniorpension

Seniorpension kan være en mulighed, hvis du er tæt på folkepensionsalderen.

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag dig. Seniorpension behandles af Udbetaling Danmark.

For at få seniorpension skal du som udgangspunkt: 

  • Højst have seks år til folkepensionsalderen
  • Have en varig nedsat arbejdsevne på højst 15 timer om ugen. Din arbejdsevne bliver vurderet i forhold til dit seneste job. Det betyder, at det ikke skal undersøges, om du evt. vil kunne klare en anden type job, end det du har
  • Have arbejdet i mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Hvis du er eller har været ansat i fleksjob, er kravet til antal arbejdstimer mindre

Det er desuden også en betingelse, at du som hovedregel skal:

  • Være dansk statsborger
  • Have fast bopæl i Danmark
  • Have boet i Danmark i mindst tre år fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen

Du kan ansøge om seniorpension her

Senest opdateret 18-03-2024