Tidlig pension

Tidlig pension er en ydelse for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Tidlig pension er en ydelse for personer, der har 3 år eller mindre til folkepensionsalderen, og som har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tidlig pension kan som udgangspunkt modtages fra tidligst 3 år før folkepensionsalderen og frem til folkepensionsalderen, hvor modtageren automatisk overgår til folkepension.

Administrationen af tidlig pension varetages af Udbetaling Danmark. 

Læs mere og søg om tidlig pension her

 

 

Senest opdateret 18-03-2024