Sygemeldt medarbejder

Hvis din medarbejder bliver syg skal fraværet anmeldes ved at benytte den elektroniske løsning via NemRefusion.

Hvis din medarbejder bliver syg, skal fraværet anmeldes senest 5. uge efter første fraværsdag. Det er vigtigt fristen overholdes, da det ellers vil få betydning for din ret til refusion.

Hvis din medarbejder har været ansat under 8 uger, skal fraværet dog anmeldes senest 1 uge efter første fraværsdag.

Anmeldelse af sygefravær sker elektronisk via NemRefusion.

Læs mere om løsningen på NemRefusion

Din sygemeldte medarbejder vil blive kontaktet af en jobkonsulent fra Sygedagpengeindsatsen. Jobkonsulenten vil have fokus på at understøtte, at din medarbejder vender tilbage til arbejdet så hurtigt som muligt og selvfølgelig med hensynstagen til sygdom og helbredstilstand.

Som arbejdsgiver har du også mulighed for selv at henvende dig til Sygedagpengeindsatsen. Der findes en hotline særligt for arbejdsgivere, som du kan kontakte på tlf. 72 36 31 31.

En tidlig dialog mellem arbejdsgiver, sygemeldte og jobkonsulent giver mulighed for at sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete redskaber.

Når en medarbejder bliver sygemeldt, er der også mulighed for, at anmode om en Fast Track Ordning. En Fast Track Ordning er tiltænkt medarbejdere, som forventes at være sygemeldt i mere end 8 uger, og hvor en tidlig indsats kan være med til at afkorte sygeperioden. I kan anmode om Fast Track via NemRefusion på virk.dk. Vær opmærksom på at en anmodning om Fast Track ikke erstatter den almindelige anmeldelse af sygefraværet.

Hvis din medarbejder har en varig funktionsnedsættelse, kan du læse mere om mulighederne her:

Fastholdelse af medarbejder

Senest opdateret 03-04-2024