Gebyrinformation

Her kan du læse om Holbæk kommunes gebyrer ved opkrævning og rykning.

Betalingsaftale Gratis
Indbetalingskort - udlevering Gratis
Betaling via betalingsservice Gratis
Underretning om udlæg 450,00 kr.
Rykker      250,00 kr.
Rykker på krav uden udpantningsret 100,00 kr.

Hertil kommer at kravet kan pålægges morarenter ved for sen betaling.

Der kan opkræves kr. 450,00 i underretningsgebyr og kr. 250,00 i rykkergebyr i henhold til LBK nr 56 af 23/01/2018.

Kravet kan/vil ved manglende betaling blive overført til inddrivelse i Gældsstyrelsen. 
I Gældsstyrelsen vil der påløbe yderligere gebyrer og renter.

Gældsstyrelsen tager sig af opkrævning og inddrivelse af B-skat, restskat og arbejdsmarkedsbidrag samt inddrivelse af kommunale krav.

Senest opdateret 02-04-2024