Sundhedsindsatser

I Holbæk Sundhedscenter har vi en bred palette af tilbud, som kan hjælpe dig, hvis du har problemer med for eksempel hjerte, lunger, smerter eller diabetes type 2. 

Vi lægger ud med at have en afklarende sundhedssamtale med dig, hvor vi sammen finder frem til hvad der bedst kan hjælpe dig videre. Både Holbæk kommune og fritids-og foreningslivet har en række aktiviteter, som kan være relevante for dig.

Din læge eller dit sygehus kan henvise dig til os, hvis du har KOL, lungesygdomme, hjerte- og karsygdomme, smerter eller kræft. 
Du kan selv henvende dig, hvis du er udfordret af en langvarig smerte/rygproblematik, har kræftsygdom eller følger herefter. Du kan skrive til os på sundhedsteamet@holb.dk
Du kan også henvende dig, hvis du gerne vil med i et af vores netværk.

Der kan ikke bevilliges kørsel til forebyggende sundhedstilbud. 

Sundheds- og rehabiliteringstilbud til borgere bosat i Holbæk Kommune

Et forløb for dig, som lever med diabetes type 2 eller prædiabetes. Du får viden om sygdommen og støtte til at håndtere den, så du kan forebygge forværring. Formålet er at mindske symptomer og styrke livskvaliteten i hverdagen med en kronisk sygdom.

Diabetes rehabilitering - Diabetes type 2 og prædiabetes

Måske har du brug for mere viden om din sygdom, kosten, medicinen eller de symptomer du mærker. Det kan være givende og støttende at være sammen med andre, der kender til træthed, udfordringerne med at få motioneret, uhensigtsmæssige vaner, overvægt og psykiske udfordringer.

Forløbet foregår som udgangspunkt i en gruppe og indeholder undervisning i og dialog om fx:

 • Sygdomsforståelse, forebyggelse af senkomplikationer og behandling
 • Risikofaktorer og deres betydning for sygdom
 • Kendskab til arveligheden
 • Kendskab til kostens betydning for blodsukkeret
 • Fysisk aktivitets betydning for blodsukkeret
 • Diabetes type 2 og psyken

Forløbet er på 4 undervisningsgange á 3 timer 1 x ugentlig

Derudover vil der med udgangspunkt i dine udfordringer fx kunne suppleres med tidsbegrænset træningsforløb, kostvejledning, rygestopvejledning.

Hvordan kommer jeg med?

For at deltage i forløbet skal du have en henvisning fra din læge eller fra sygehuset.

Når Sundhedscenteret har modtaget din henvisning, inviteres du til en Sundhedssamtale. Samtalen har til formål at afdække dine ressourcer og udfordringer samt eventuelt indsatsbehov.

For at få mest muligt ud af forløbet, forventer vi at du er motiveret og deltager aktivt.

Forløbet foregår primært på Sundhedscenteret i Holbæk.

Et forløb for dig, som lever med en kronisk lungesygdom og som ønsker viden og støtte til at håndtere hverdagens udfordringer.

KOL rehabilitering - KOL og Lungesygdomme

På forløbet får du indsigt i, hvordan du undgår forværring og udvikling af sygdommen. Du vil møde andre som udfordres af træthed, åndenød, angst, hyppige luftvejsinfektioner eller social isolation.

Formålet med KOL-rehabilitering er, at du på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet får viden om KOL og mestring af sygdommen, samt øget det fysiske funktionsniveau og egenomsorg.

Forløbet indeholder bl.a. vejledning og undervisning i følgende:

 • Sygdomsforståelse, forebyggelse og undgå forværring af lungesygdom
 • Behandling og medicin håndtering samt inhalationsteknik
 • Fysisk aktivitet og motion - kendskab til effekt, niveau og vejrtrækningsteknik
 • Vejledning i ernæringsrigtig kost
 • Psykiske reaktioner på at leve med en lungesygdom samt øge de sociale kompetencer

Forløbet er på 4 undervisningsgange á 3 timer en gang ugentlig.

Derudover vil der med udgangspunkt i dine udfordringer, for eksempel kunne suppleres med et træningsforløb, kostvejledning, rygestopvejledning eller andre moduler.

Hvordan kommer jeg med?

For at deltage i forløbet skal du have en henvisning fra din læge eller sygehuset.

Når Sundhedscenteret har modtaget din henvisning, inviteres du til en afklarende samtale. Samtalen har til formål at afdække dine ressourcer og udfordringer samt eventuelt indsatsbehov.

For at få mest muligt ud af forløbet, forventer vi, at du er motiveret og deltager aktivt.

Et forløb for dig som lever med en hjertesygdom og ønsker viden om og støtte til at håndtere og forandre forhold, som kan forebygge forværring, mindske symptomer og styrke livskvaliteten i hverdagen med en kronisk sygdom

Hjerte rehabilitering - Hjertekarsygdomme

Måske er du utryg ved at være fysisk aktiv, er blevet mere trist eller har svært ved at overskue hverdagen med hjertesygdom. På forløbet vil du møde andre som kender trætheden, angsten, bivirkningerne eller åndenøden.

Forløbet indeholder undervisning i og dialog om blandt andet:

 • Sygdomsforståelse og behandling
 • Risikofaktorer og deres betydning for sygdom
 • Kendskab til effekten af forebyggelse i forbindelse med kram faktorerne og tidlig opsporing
 • Håndtering af forværring af sygdom
 • Psykiske reaktioner på hjertesygdom
 • Samliv og sex

Forløbet er på 3 undervisningsgange á 3 timer en gang ugentlig.

Derudover vil der med udgangspunkt i dine udfordringer fx kunne suppleres med et tidsbegrænset træningsforløb, kostvejledning og rygestopvejledning eller andre moduler.

Hvordan kommer jeg med?

For at deltage i forløbet skal du have en henvisning fra din læge eller sygehus.

Når sundhedscentret har modtaget din henvisning inviteres du til en afklarende samtale. Samtalen har til formål at afdække dine ressourcer og udfordringer samt eventuelt indsatsbehov. 

For at få mest muligt ud af forløbet forventer vi, at du er motiveret og deltager aktivt.

Forløbet foregår primært på Sundhedscenteret i Holbæk.

Er et forløb for dig som lever med langvarige smerter og ønsker viden og støtte til at håndtere og forandre forhold, som kan forebygge forværring, mindske symptomer og styrke livskvaliteten i hverdagen med kroniske sygdom

Smerte Rehabilitering - Langvarige smerter - Rygsygdomme

Måske er du utryg ved at være fysisk aktiv, er blevet mere trist eller har svært ved at overskue hverdagen med langvarige smerter. På forløbet vil du møde andre i lignende situationer.

Forløbet indeholder undervisning i og dialog om blandt andet:

 • Hvad er smerte og hvad skal vi bruge det til?
 • Fysisk aktivitet og smerte
 • Mekanismen bag smerteoplevelse
 • Tanker og adfærd i forhold til smerter
 • Behandling? Hvad? Hvorfor? Hvordan?
 • Hvem er på dit hold?

Forløbet er på 4 undervisningsgange á 2,5 timer 1 gang ugentlig.

Derudover vil der med udgangspunkt i din situation fx kunne suppleres med et tidsbegrænset træningsforløb, søvnmodul, energiforvaltning eller andre moduler.

Hvordan kommer jeg med?

For at deltage i forløbet skal du have en henvisning fra din læge, sygehuset, fra andre afdelinger i Holbæk kommune eller du kan selv rette henvendelse til Sundhedscentret.

Når Sundhedscenteret har modtaget din henvisning/henvendelse inviteres du til en afklarende samtale. Samtalen har til formål at afdække dine ressourcer og udfordringer samt eventuelt indsatsbehov.

For at få mest muligt ud af forløbet, forventer vi at du er motiveret og deltager aktivt.

Forløbet foregår primært på Sundhedscenteret i Holbæk.

Et forløb for dig, som lever med en kræftsygdom og har følger efter sygdommen og behandlingen.

Kræft rehabilitering - Kræftsygdomme

Hverdag og familieliv kan være ændret efter en kræftsygdom. Måske er du utryg ved at være fysisk aktiv, er blevet mere trist eller har svært ved at overskue hverdagen med kræftsygdom. På forløbet vil du møde andre som kender udfordringerne som fx. træthed og angst.

Forløbet indeholder fysisk træning på Sundhedscentret under vejledning af fysioterapeut og ergoterapeut. Hver 14. dag er der Motionscafe efter træningen og her deltager frivillige fra Kræftens Bekæmpelse. Motionscafeen er et forum, hvor du kan møde andre, der er i samme situation som dig, og der vil være mulighed for at dele erfaringer.

Derudover vil der med udgangspunkt i dine udfordringer fx. kunne suppleres med kostvejledning, rygestopvejledning eller andre moduler.

Hvordan kommer jeg med?

For at deltage i forløbet kan du blive henvist fra din læge eller fra sygehuset. Du kan også selv rette henvendelse til Sundhedscentret.

Når Sundhedscenteret har modtaget din henvisning/henvendelse, inviteres du til en afklarende samtale. Samtalen har til formål at afdække dine ressourcer og udfordringer samt eventuelle indsatsbehov.  

Netværksgrupper er borgere, der har fundet sammen med baggrund i en fælles problemstilling

Hvad beskæftiger de sig med

Netværksgrupperne beslutter selv, hvad de vil beskæftige sig med, men træning og fællesskab er nøgleordet.

 • Kendskab til og forståelse for sygdom og problemstillinger
 • At give og få viden, samvær og sparring med andre
 • Dele begejstring, bekymring og udfordringer
 • Udfordre og udvikle og støtte hinanden.

Nogle netværksgrupper går f.eks. sammen om at gå til og fastholde den nødvendig træning og fysiske aktivitet. Det er ofte nemmere at være sammen end hver for sig.

Nogle netværksgrupper er private og lukkede og andre åbne for nye deltagere. Men alle er uafhængige, selvom Sundhedscentret ofte har været med til at starte dem.

Sundhedscentret samarbejder med og støtter de åbne netværksgrupper, der alle har en kontaktperson eller tovholder, som kan kontaktes , når nye deltagere skal sluses ind og hjælpes igang.

Vi opfordrer til, at man deltager i netværksgrupper - enten fordi man eventuelt har deltaget på et af Sundhedscentrets sundhedstilbud eller blot fordi man tilhører målgruppen.

Som et af netværkerne siger:

"Kom og læn dig op ad os, vi støtter hinanden, sammen skaber vi energi, motivation og livsglæde"

 

Klik her for, at se hjemmesiden for de Aktive Centre

Holbæk Kommune har 6 el-cykler, som vi udlåner i tre måneder, som et tilbud til de borgere, der er eller har været deltagere på et forløb i Sundhedscentret.

Du kan låne en el-cykel, hvis:

 • Du bor i Holbæk Kommune
 • Du er eller har været deltager på et af Sundhedscentrets forløb
 • Du vil benytte El-cyklen som transportmiddel i hverdagen
 • Du ønsker at få massere af frisk luft, vind i håret og mere motion
 • Du vil bevare muskelmasse og fastholde funktionsevne og sociale aktiviteter
 • Du vil holde din vægt stabil eller evt. opnå vægttab
 • Du vil bidrage til mindre CO2-udslip og derved tage din del af ansvaret for miljøet
 • Du kan fremvise dokumentation på en gyldig indboforsikring (med cykelforsikring), da brugeren hæfter for evt. tyveri og hærværk i udlånsperioden
 • Du er ansvarlig for afhentning og tilbagelevering af el-cyklen til Sundhedscentret

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Sundhedskoordinator Birthe Pugholm på telefon 72 36 42 32 eller på mail: birps@holb.dk. 

Du vil blive registreret på ventelisten og derefter få besked om, hvornår der er en ledig cykel.

Her kan du se en samlet oversigt over vores tilbud og henvisningsmulighed 

Har du udfordringer med:

Kronisk sygdom som fx KOL og lungesygdom, hjerte- og karsygdom, diabetes type 2, prædiabetes, kræftsygdom og langvarige smerter. 

Hvilke muligheder har du i Sundhedscentret?

En evt. indsats vil være individuelt tilrettelagt i samarbejde med dig og i forhold

til de udfordringer du oplever i din hverdag.

Hos os er deltagelse, dialog og motivation nøgleord. 

Hvordan kommer du med?

Er du borger i Holbæk kommune, er du over 18 år og har du en eller flere af de nævnte udfordringer, kan du benytte tilbuddene i Sundhedscentret. 

Hvordan henvises du?

Du kan henvises fra egen læge, sygehuset, fra andre afdelinger i Holbæk Kommune eller du kan selv rette henvendelse til Sundhedscentret, hvis du har udfordringer med: 

 • KOL & lungesygdom - Kræver henvisning fra egen læge
 • Hjerte- og karsygdom - Kræver henvisning fra egen læge
 • Diabetes type 2 - Kræver henvisning fra egen læge
 • Livsstils- og kostvejledning ved prædiabetes - Kræver henvisning fra egen læge
 • Kræftsygdom
 • Langvarige smerter – rygsmerter

Når Sundhedscentret har modtaget din henvisning/henvendelse, inviteres du til en sundhedssamtale. Samtalen har til formål at afdække dine ressourcer og udfordringer samt planlægge den eventuelle indsats i Sundhedscentret. 

Hvad består indsatsen af?

 • En sundhedssamtale med en sundhedskoordinator
 • Udarbejdelse af en individuel plan
 • En eller flere indsatser i Sundhedscentret
 • Løbende opfølgningssamtaler
 • En afsluttende samtale med samme sundhedskoordinator

Hvad kan du få ud af indsatsen?

 • Viden og forståelse for dine udfordringer
 • Viden om sundhed og sygdomsforebyggelse
 • Inspiration og støtte til forandring
 • Møde andre og få mulighed for at danne netværk
 • Blive bedre til at håndtere dine udfordringer
 • Fysisk aktivitet og inspiration til fortsat træning efter endt forløb. 

Vil du vide mere?

Du kan rette henvendelse til Holbæk Sundhedscenter. Du kan også finde flere informationer på Holbæk Kommunes hjemmeside eller på www.sundhed.dk

Senest opdateret 19-04-2024