Information om behandling af personoplysninger

Når vi registrerer og behandler oplysninger om dig, skal vi give dig en række oplysninger herom, i henhold til databeskyttelsesloven

Holbæk Kommune er dataansvarlig

Den ansvarlige for vores behandling af dine personoplysninger er Holbæk Kommune. Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte vores informationssikkerhedskoordinator på 72 36 43 77 eller digital post på borger.dk

Retsgrundlag og formål med behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er Sundhedsloven og anden lovgivning, der vedrører din sag hos sundhedsplejen.

Registrering og videregivelse af dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler almindelige og følsomme oplysninger inden for sundhed og trivsel til brug for sundhedsplejens arbejde, omfattet af sundhedsplejens journaliseringspligt, og oplysningerne vil blive arkiveret eller slettet senest fem år efter sundhedsplejens seneste optegnelse i dit barns journal.

Rettigheder i forbindelse med behandling af dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, og få forkerte oplysninger om dig rettet og suppleret. Desuden har du i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger, gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine oplysninger, få dine personoplysninger i et bestemt format og få dem overført samt få behandlingen af oplysningerne begrænset.

Datatilsynet og vores databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder iht. persondataforordningen:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Telefon: 72 27 30 02
e-mail via https://dpo.bechbruun.com/holbaek

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personlige oplysninger. Hos Datatilsynet kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Du kan læse om datatilsynet her

Senest opdateret 19-03-2024