Skolesundhedsplejen

Fem børn med skoletaske løber én i møde

Sundhedsplejen er en kombineret ordning. Det vil sige, at sundhedsplejersken tilser spæd- og småbørn samt skolebørn

Sundhedsplejens opgave i skolen er sammen med forældre og lærere

  • at fremme skolebarnets sundhed og trivsel.
  • at støtte det enkelte barn, så de selv ved, hvad der er sundt og derved får mulighed for et godt liv.
  • at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom.
  • at være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
  • at opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det.
  • at samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser.

I løbet af skoleåret har sundhedsplejersken kontakt med eleverne i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 8. klasse i form af samtale og undersøgelse individuelt eller i grupper.

Åben konsultation

Der er mulighed for "åben konsultation" for elever, som har brug for samtale/undersøgelse, og forældre som har brug for sundhedsrelateret vejledning vedrørende deres børn.

"Åben konsultation" betyder ikke nødvendigvis, at sundhedsplejersken fysisk sidder på skolen og er tilgængelig på et bestemt tidspunkt men snarere at der nemt kan aftales tid for en samtale i nærmeste fremtid.

Sundhedsplejersken giver mest opmærksomhed til de børn, der har et særligt behov. Ser sundhedsplejersken at et barn ikke trives fysisk / psykisk, kontakter hun forældrene, så barnet og familien kan få hjælp til at løse problemet.

Har du brug for at kontakte sundhedsplejersken på din skole, finder du kontaktoplysningerne her.

Senest opdateret 19-03-2024