Tilbud om særlig indsats

Kvinde sidder og leger med et lille barn

'En God Start' et er forebyggende tilbud til familier der under graviditet, fødsel og i tiden efter har behov for en særlig og udvidet indsats i Sundhedsplejen

Formål

En God Start samarbejder med familien om at sikre barnets trivsel, sikre en sund tilknytning mellem barn og forældre og sikre det bedst mulige forældreskab.

Samspillet mellem forældre og barn, og den tilknytning der bygges op, er afgørende for barnets udvikling. 'En God Start' arbejder derfor på en anerkendende og positiv måde sammen med forældrene omkring dette.

Hvem kan henvises

'En God Start' henvender sig familier, der har udfordringer med f.eks.:

  • Psykisk sårbarhed
  • Efterfødselsreaktioner
  • Traumatiske hændelser under graviditet, fødsel eller barsel
  • Misbrugsproblemer
  • Sårbare familier, f.eks. unge forældre, og lignende. 

Indhold

Et forløb i 'En God Start' afhænger af familiens behov, men kan indeholde:

  • Udvidet sundhedspleje -  Her tilbydes vejledning, hjælp og støtte omkring det nyfødte barn og forældrerollen.
  • Forældregruppe - Der vil være mulighed for at blive tilknyttet en gruppe i barselsperioden. Formålet er her sammen med andre at styrke forældrekompetencen.
  • Socialrådgiver - Hjælp og støtte i forhold til at få startet og fastholdt uddannelse og arbejde. Og rådgivning i forhold til samarbejde med andre instanser.
  • Psykolog - Enkelte mødre og familier tilbydes støttende samtaler af kortere varighed hos psykolog. Dette med henblik på at støtte forældreskabet. 

Henvisning

Der kan henvises til 'En God Start' fra jordemødre, praktiserende læger, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og andre. Familien kan også selv henvende sig.

Nye henvisninger drøftes en gang om ugen. Det tilstræbes, at henviser og familie kontaktes indenfor 14 dage efter, at henvisningen er modtaget.

Efter et introduktionsbesøg tilbydes individuelt tilrettelagte forløb.

 Udfyld og indsend henvisningsskemaet 'En God Start'

 

Senest opdateret 19-03-2024