Afbrænding og bål

Som udgangspunkt må du gerne tænde bål i din have. Du skal dog være opmærksom på blandt andet størrelsen af bålet.

Hvis du ønsker at tænde bål i din have, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du må brænde haveaffald af på din egen grund i perioden fra 1. december til 1. marts, hvis du bor i landzone (ikke sommerhusområder).
 • Du må dog kun brænde en mindre mængde af, det vil sige 1 m³ eller cirka fem trillebørfulde.
 • Du må lave hygge- og lejrbål med rent, tørt træ op til 0,2 m³ - cirka én trillebørfuld - hvis du har en bålplads i haven.

Sund fornuft ved bål

Den ansvarlige for afbrændingen af bål skal sørge for at overholde den gældende bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger. Det betyder, at du skal sikre følgende:

 • hold stor afstand - undgå åben ild i nærheden af tørre planter/vegetation eller andet, der kan brænde
 • bålet er lavet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så det kan kontrolleres under hele afbrændingen.
 • bålet tændes forsvarligt, så det ikke udvikler sig til en reel brand til fare for andre personer eller omgivelser.
 • ilden ikke breder sig, så andre eller andet kommer til skade. Pas på kraftig vind, der kan sprede ild, og vær bevidst om vindretningen, afbryd aktivitet med åben ild, hvis det blæser op
 • bålet er muligt at slukke på en forsvarlig måde. Bålstedet forlades først, når det er helt slukket.
 • hav altid vand i nærheden når du bruger åben ild i det fri, så en lille brand hurtigt kan slukkes, inden den breder sig

Hold også øje med små børn i nærheden af bålet.

Hvis uheldet er ude

Er uheldet alligevel ude, skal du:

 • ringe til 1-1-2 med samme, hvis der er opstået brand som ikke kan kontrolleres
 • begræns branden i det omfang det er muligt indtil brandvæsnet når frem

Se bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger.

Grill, bål og ukrudtsbrændere

Brandvæsenet rykker ud til cirka 100 brande om året, som er forårsaget af gløder fra grill. Og cirka 200 gange om året rykker de ud til brande, som skyldes afbrænding i haver og uhensigtsmæssig anvendelse af ukrudtsbrændere. Så vær opmærksom på reglerne og pas på dig selv og dine nærmeste. 

Klik dig videre herunder og bliv klogere på regler for og gode råd til grill, afbrænding af haveaffald, sankthansbål og ukrudtsbrændere.    

Senest opdateret 21-03-2023