Forurening af jord og vandløb

Forurening kan få alvorlige konsekvenser, så det er vigtigt at være opmærksom. Herunder kan du læse om forurening af jord og vand, og kan er altid velkommen til at kontakte os i kommunen, hvis du er i tvivl om noget.

Mange steder er jorden forurenet som følge af de aktiviteter, som har været på eller i nærheden af grunden. Olietanke, gamle industrier, biler eller røg fra skorstene kan for eksempel have medført forurening af jord eller vand. Vær derfor opmærksom på naturen og miljøet omkring dig.

 

Akut forurening

Hvis du får øje på et akut forureningsuheld, skal du ringe 112.

Akut forureningsuheld kan for eksempel være olieudslip på veje eller forurening af vandløb og af jordoverfladen.

Ønsker du oplysninger om en forureningssag, der er i gang, kan du kontakte kommunens miljøafdeling på telefon: 72 36 36 36.

Byggeri og aktiviteter

Skal du bortskaffe jord, eller planlægger du at bygge eller ændre anvendelsen af din grund, skal du altid sikre dig, at det sker miljømæssigt forsvarligt.

Der findes mange forureninger, som ikke endnu er fundet og kortlagt. Derfor er det vigtigt at selv undersøger, om der kan have været aktiviteter, som har medført en forurening på grunden, inden du går i gang med arbejdet.

Opdager du en forurening, har du pligt til at kontakte Holbæk Kommune. Sker det under et bygge- og anlægsarbejde, har du også pligt til straks at stoppe arbejdet.

I Holbæk Kommune er der et regulativ for jord. Her er findes regler, pligter og procedurer. 

 

Kortlægning af forurenet grund

Det er regionerne, der skal kortlægge forureninger. Det sker efter lov om forurenet jord.

I Holbæk er det Region Sjælland, der kortlægger, og det sker både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening, og ud fra undersøgelser.

På Region Sjællands hjemmeside kan du se om en grund er kortlagt, eller om regionen har andre oplysninger om grunden.

V1 og V2

Regionen kortlægger forureninger på vidensniveau V1 eller V2.

V1 betyder, at man kender til aktiviteter, der kan have forurenet grunden. Der kan for eksempel have ligget garveri, og erfaringen viser, at der ofte er forurening på gamle garverigrunde. Det gælder også for autoværksted, renseri, metalstøberi, gasværk m.fl.

Region Sjælland skal altså ikke ud og grave eller bore i jorden for at kunne kortlægge et areal på V1. Gennemgang af forskellige arkiver er nok.

Oplysningerne behøver ikke kun at gælde det areal, der kortlægges. Hvis der på nabogrunden for eksempel har ligget en virksomhed, som har forurenet ud over sit eget skel, kan det også medføre en kortlægning på V1.

V2 betyder, at man med stor sikkerhed ved, at der på grunden er en forurening, som kan skade mennesker eller miljø.

For at kortlægge V2 skal Region Sjælland have langt mere viden. Det kan være analyser af jorden eller viden om, at der engang er sket et uheld.

 

Ejer af forurenet grund

Du kan som regel bruge din grund som hidtil, selv om den er kortlagt. Du kan dog få påbud om mindre tiltag for at undgå kontakt med forureningen. Det kan eksempelvis være, at du skal holde en belægning hel, eller at du ikke må dyrke grønsager.

Som ejer skal du underrette brugere og lejere om forureningen.

Er din grund kortlagt, skal du i mange tilfælde have tilladelse hos kommunen, inden du ændrer anvendelse. Det skal du også, hvis du vil bygge eller grave.

Region Sjællands hjemmeside kan du læse mere om jordforurening og se, om din egen grund er kortlagt.

 

Forurenet vandløb

Forurening af vandløb kan for det meste observeres med det blotte øje. Eksempler er fisk med bugen i vejret, oliespejl, udsædvanlig lugt og farvet eller plumret vand.

De fleste former for forurening kan få alvorlige konsekvenser for de organismer der lever i og omkring vandløbet. I værste tilfælde kan forurening lede til forgiftning eller kvælning af vandløbets fisk og smådyr.

Det ikke altid til at vurdere om der er tale om en forurening eller naturlige forhold, men man skal være opmærksom på, at vandet også kan fremstå farvet eller plumret efter naturlige forhold.

Er du i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte kommunen, hellere et opkald for meget, end et opkald for lidt. Det gælder også, hvis du er i tvivl, om du har været årsag til forurening af et vandløb.

Senest opdateret 07-11-2023