Hvis ejeren ikke følger kommunens opfordring til at få fjernet skrotbilen/erne til en autoophugger, må kommunen fjerne skrotbiler fra private og offentlige arealer.

Inden bilen bliver fjernet, vil det blive undersøgt hvem der er den retsmæssige ejer.

Kommunen og politiet kan få udbetalt godtgørelsen i forbindelse med ophugning af bilen.

Ejeren af bilen kan i op til 1 år efter at godtgørelsen er udbetalt til kommunen, få denne udbetalt fra kommunen (der er nogle betingelser der skal være opfyldt af ejeren). Godtgørelsen vil blive fratrukket evt. udgifter til transport og miljøbehandling.

 
 
Senest opdateret 07-11-2023