Skrotbiler hos forhandlere

Erhvervsmæssige forhandlere kan modtage udtjente biler på vegne af en autoophugger. Inden modtagelsen skal der laves en skriftlig aftale om, at bilen afleveres til en autoophugger.

Antallet af udtjente biler, der opbevares hos forhandleren, må ikke overstige 5 stk. Bilen skal være afleveret til en autoophugger inden for en måned.

Biler skal opbevares på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem, og der skal være afløb til sandfang og olieudskiller.
Hvis opbevaringen sker indendørs, kan det ske på en belægning, hvor væske ikke kan trænge igennem uden afløb til kloak. SF-belægninger er f.eks. ikke en tæt belægning.

Forhandleren skal sende dokumentation til kommunen om, at der er indgået en aftale med en autoophugger.

Senest opdateret 07-11-2023