Skrotbiler på offentlige arealer

Skrotbiler fjernes fra kommunale veje, pladser og skovområder

Hvis kommunen finder uindregistrerede biler og hvis de er til gene for trafikken, vil sagen overgå til Midt- og Vestsjællands Politi.

Biler, der henstår uden gene for trafikken, vil blive vurderet, om de er skrotbiler eller om de udgør en reel salgsværdi. Vurderes bilen som skrotbil, vil den blive fjernet fra det offentlige område efter gældende regler i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om "Håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra".

Hvis du ser en bil uden nummerplader eller med udløbet prøvenummerplade på kommunale veje, så giv os et praj, så vil vi sørge for at bilen bliver fjernet. 

Giv os et praj

Link til kort med kommunale og private veje

 
 
Senest opdateret 07-11-2023