Persondatapolitik

Holbæk Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget.

Persondatabeskyttelse

Det er vigtigt for Parkeringsservice, at du kan føle dig tryg, når vi behandler personlige oplysninger om dig. Holbæk Kommune er dataansvarlig for den behandling der foretages, på de parkeringsområder, som vi administrerer. Vi lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelseslovens art. 6, stk. 1, litra c og e.

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven).

 

Hvilke oplysninger indsamler vi, og med hvilket formål

Ved disse services gemmer vi typisk dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi gemmer disse oplysninger for at kunne besvarer din henvendelse hurtigst muligt og betjene dig bedst muligt.

Vi indsamler dine oplysninger for f.eks. at kunne besvarer din henvendelse, når vi har en legitim interesse i indsamlingen, f.eks. som følge af, at du er blevet pålagt et kontrolafgift. 

Indsamling af dine oplysninger sker til følgende formål:

• Betaling af en parkeringsafgift.

• Henvendelse om parkeringsafgifter. 

• Udstedelse af parkeringsafgifter

• Parkeringskontrol

• Henvendelse til vores sagsbehandler. 

• Ved leje/reservation af en P-plads.

• Ved dispensationer.  

• I forbindelse med jobansøgning.

 

Retsgrundlaget for behandling

• Databeskyttelsesforordningen Artikel 6, stk. 1, litra b, når der er indgået en kontrakt mellem dig som parkant og Holbæk Kommune

• Databeskyttelsesforordningen Artikel 6, stk. 1, litra f, når Holbæk Kommune har en legitim interesse i at forfølge et krav mod dig som parkant, f.eks. hvis du har holdt i strid med bestemmelserne på en P-plads, og er blevet pålagt en parkeringsafgift. 

 

Kilde

Holbæk Kommune indsamler personoplysninger direkte hos dig eller motor registeret hos SKAT.dk 

 

Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer, politikker samt tekniske foranstaltninger, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. 

 

Hvor lagres dine personoplysninger

Dine personlige informationer gemmes på et sikret netværk, og kan kun tilgås med specielle rettigheder.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er nødvendige. Perioden for opbevaring afhænger af den type behandling, der foretages, samt karakteren af oplysningerne, og er fastsat i forhold til de forpligtelser, som Holbæk Kommune er underlagt i henhold til gældende lovgivning, samt til sikring af dokumentation.

Vi er også forpligtet til at overholde bestemmelserne i bogføringslovens § 10, og relevante oplysninger i relation hertil, kan derfor ikke slettes før lovgivningens frister udløber.  

 

Videregivelse af personoplysninger

Til at bistå os med en række opgaver, benytter vi bestemte databehandlere. Vi benytter kun databehandlere, der har underskrevet databehandleraftale, og derudover har givet garantier for, at de ligeledes overholder gældende lovgivning.   

Vi vil ikke dele dine personlige oplysninger med andre, medmindre du har givet os tilladelse til det, eller hvis det er påkrævet eller i henhold til gældende lovgivning.

Herudover kan der ske videregivelse af nødvendige og legitime oplysninger i følgende situationer:

• I forbindelse med omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden.
• Videregivelse af oplysninger til brug for en eventuel politiefterforskning. I så fald vil eventuel videregivelse ske i overensstemmelse med gældende regler.
• Videregivelse til inkassoselskab.
• Videregivelse til parkeringsklagenævnet.

 

Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser i henhold til reglerne om behandling af personoplysninger. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores registrering og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det.   

Vi er dig derudover behjælpelige med din ret til dataportabilitet.

 

Vil du ændre dine oplysninger eller framelde tjenester?

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte vores informationssikkerhedskoordinator på isikkerhed@holb.dk eller 72 36 43 77

 

Ret til indsigelse 

Du har altid mulighed for at rette henvendelse til os vedrørende behandling af dine oplysninger. 

Du har også mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger til datatilsynet på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

Regler

De regler der gælder for Holbæk Kommunes behandling af dine personoplysninger findes i: Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål eller ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os eller vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren giver uvildig rådgivning og er uafhængig af kommunens administration.

 

Dataansvarlig: Holbæk Kommune, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, tlf. 72 36 36 36.
Kontakt os via hjemmesiden eller vores informationssikkerhedskoordinator, mail, tlf. 72 36 43 77. Fortrolige eller følsomme oplysninger skal sendes via e-boks eller borger.dk.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

 

Databeskyttelsesrådgiver: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, mail,

tlf. 72 27 30 02. Fortrolige eller følsomme oplysninger skal sendes via den sikre beskedfunktion.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 22-04-2024