Tomgangsregulativ

Det er ikke tilladt at lade et motorkøretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Herved sparer bilisterne i kommunen miljøet for luftforurening og støjbelastning.

Hvorfor højst 1 minuts tomgang?

Biler i tomgang forurener mere end når de er i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Når bilen holder i tomgang, kan motoren ikke udnytte brændstoffet på samme måde, og der bliver ledt giftige gasser og flere partikler ud i luften via udstødningen.

Tomgang koster en liter brændstof i timen

Det koster masser af brændstof og dermed penge at lade motoren være tændt, når bilen, bussen eller lastbilen holder stille. Undersøgelser viser, at en moderne bil, der holder stille, bruger mellem en halv og en hel liter benzin i timen. Det svarer til at køre mellem 9 og 15 kilometer. En taxa der har motoren i ulovlig tomgang en time pr. døgn, koster nemt 3.000 - 4.000 kr. ekstra om året i brændstof.

Sluk bilen ved tomgang i mere end 1 minut, f.eks. i følgende situationer:

 • når du af- eller pålæsser varer
 • når du sætter passagerer af eller tager dem på
 • når du holder ind til siden for at bruge telefon, tjekke kort eller lignende
 • når du som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads på stationen mv.
 • når du holder pause
 • når du venter på en ledig parkeringsplads

Der er meget at vinde for alle parter - ikke mindst miljøet. Der bliver renere luft, støjpåvirkningen reduceres og der er sund økonomi i det for både transportbranchen og private bilister.

Undtagelse fra reglen

Tomgang mere end 1 minut er udelukkende tilladt:

 • når du holder i kø i trafikken
 • når det af hensyn til brugen af køretøjet efter dets funktion er nødvendigt at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
 • når køretøjet fungerer som udrykningskøretøj med lyssignaler i gang eller når hensynet til passagerernes helbred nødvendiggør opvarmning
 • når der foretages komprimering af affald
 • når tomgang er påkrævet ved reparation og/eller justering af motoren
 • når der skabes trykluft, eller lignende specielle tilfælde hvor der kræves motorkraft for at betjene udstyr i forbindelse med udførelse af en arbejdsopgave.

Overtrædelse af reglerne kan straffes med en bøde som udstedes af Politiet.

Senest opdateret 22-04-2024