Trafiksikkerhedsplan

I rapporten kan du se status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Planen er desuden kommunalbestyrelsens plan for prioritering af indsatser til forbedring af trafiksikkerheden.

På vores planportal kan du se:

Trafiksikkerhedsplan for Holbæk Kommune

Planen indeholder en status for trafiksikkerheden på kommunens veje. Den er lavet på baggrund af politiregistrerede trafikuheld og en tryghedsundersøgelse, hvor skolerne har været inviteret til dialog, og alle kommunens borgere har kunnet komme med input via internettet.

Senest opdateret 25-09-2023

Kontakt os

Vej & Trafik