Vask af bil giver spildevand

Hvis du vasker bil i indkørslen eller ved kantstenen, vil det snavsede spildevand fra bilvasken ende i naturen, når det løber direkte ud på jorden eller i regnvandskloakken.

Spildevand fra bilvask indeholder betydelige mængder af olie og tungmetaller. Hvis du vasker bilen i indkørslen eller ved kantstenen, kan vaskevandet havne i jorden eller i regnvandskloakken.

Det er derfor mere hensigtsmæssigt for miljøet, hvis du f.eks. bruger en vaskehal.

Du kan læse mere om fordelen ved at benytte en vaskehal på hjemmesiden: Vaskbilmedomtanke.nu

Du kan også læse mere i flyeren om at vaske bil med ren samvittighed:

 Bilvaskmedrensamvittighed 

 

Hvis du har en skelbrønd til regnvand, er det vigtigt, at du sørger for at spildevand og regnvand havner i de rigtige kloakledninger.

Læs miljørådet; Bilvask rimer ikke på regnvandskloak

Senest opdateret 14-04-2023