Kommunen eller Fors?

Varetagelsen af opgaver indenfor spildevandsområdet er delt imellem Fors A/S og Holbæk Kommune.

Fors A/S

Fors A/S varetager opgaver om drift, vedligeholdelse og anlægsprojektering.

Hvis du oplever problemer eller har spørgsmål i forbindelse med afledningen af spildevand til den offentlige kloak eller vedrørende tømning af din bundfældningstank eller fedtudskillere skal du kontakte Fors A/S:

Kontaktinformation til Fors A/S:

Administrationen

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

Tlf. 70 20 20 66

Mail: fors@fors.dk 

Hjemmeside: fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Holbæk Kommune

Administrationen i kommunen varetager opgaver om:

  • Spildevandsplanlægning og administration
  • Nedsivningstilladelser til spildevand og regnvand
  • Udledningstilladelser til recipienter i det åbne land
  • Tilslutningstilladelser til offentlig kloak
  • Tilsyn med private renseanlæg (fælles, enkeltstående og virksomheder)
  • Godkendelse og registrering af spildevandsanlæg og tilslutninger til offentlig kloak

Om kloakarbejde

Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Det eneste arbejde du selv må udføre, er arbejde omkring regnvand. Du må gerne selv anlægge og tilkoble regnvandsfaskiner samt andre regnvandsløsninger på din egen grund. Du skal dog være opmærksom på, at hvis der er tale om en frakobling/afpropning fra spildevandsledningen, i forbindelse med din regnvandsløsning, SKAL det være en aut. kloakmester der udfører arbejdet. Du skal søge kommunen om tilladelse, hvis du vil anlægge faskiner til nedsivning af regnvandet.

Senest opdateret 14-04-2023