Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en del af den årlige vedligeholdelse af åbne vandløb.

Grødeskæring af vandløb

Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet. I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv. 

Når grødeskæringen går i gang, er det vigtigt, at du som lodsejer ved et offentligt vandløb gør dig bekendt med regulativet og følger huskelisten:

  • Du skal tåle kørsel med maskiner i arbejdsbæltet langs vandløbet. Arbejdsbæltet er normalt på 5-8 meter
  • Fjern alle hegn og lignende, som kan forhindre vores åmænd i at færdes frit langs vandløbet
  • Opsæt en markering ved drænudløb, indtag til mulepumper og lignende så entreprenørernes åmænd nemt kan få øje på dem
  • Når grødeskæringen er overstået, skal du fjerne grøden fra vandløbskanten og sprede den ud i et højst 10 cm tykt lag. Grøden må ikke spredes ud i 2 meter-bræmmen
  • Der er dyrkningsfri zone i en bræmme af 2 meter fra vandløbets øverste kant.
Senest opdateret 29-03-2022