Tavshedspligt

Information om tavshedspligt og samtykke

Medarbejdere på Forsorgshjemmet Karlsvognen er underlagt tavshedspligt. Såfremt vi skal videregive informationer til andre instanser om dig, skal du godkende dette via en samtykkeerklæring.

Vær samtidig opmærksom på at vi på Forsorgshjemmet Karlsvognen har skærpet underretningspligt. 

Bekendtgørelse af barnets lov kapitel 16 - Underretning

Senest opdateret 23-04-2024