Ydelsesbeskrivelse

Her kan du læse om hvorfor, hvem og hvordan vi hjælper

I følge Serviceloven §110 skal kommunalbestyrelsen tilbyde dig midlertidigt ophold og støtte til etablering af en stabil boligsituation, hvis du er hjemløs.

Du kan modtage ydelsen hos Holbæk Forsorgshjem Karlsvognen, hvis:

  • Du er over 18 år
  • Du opholder dig lovligt i Danmark
  • Du står uden en bolig eller hvis tilfældet er at du ikke kan opholde dig i din nuværende bolig
  • Du har aktuelle sociale problemer, som for eksempel misbrugsproblemer, psykisk sygdom, manglende socialt netværk og så videre
  • Du er motiveret for at samarbejde med os og vil gerne hjælpes ud i din egen bolig
  • Hvis vi har plads

Ydelsens indhold

Hvis ovenstående er opfyldt, kan du tilbydes et midlertidigt døgnophold hos os. Varighed afhænger af dine behov, dit potentiale og ikke mindst din villighed til at samarbejde omkring forbedring af din situation.

Du skal forvente, at vores samarbejde er målrettet en tilværelse for dig i egen bolig, eventuelt anvist bolig. Medmindre du blot ønsker en pause fra et selvvalgt liv på gaden.

Vi hjælper dig ud fra Socialstyrelsens anbefalinger om brug af principperne i Housing First-tilgangen. Tilgangen anviser en samarbejdsplan, en vejviser mod etablering af normale leve- og boligforhold, indhentning af individuel social støtte og serviceydelser fra forskellige instanser for eksempel din hjemkommune og læge med flere.

Vi lader os også inspirerer af Socialstyrelsens anbefalinger til vores socialfaglige indsats i samarbejde med dig.
Her kan du læse mere om de socialfaglige indsatser 

Hvad skal du betale?

Din egenbetaling er:

Kost ca. 2.325 Kr. pr. måned.
Logi ca. 3.038 Kr. pr. måned.

Forsorgshjemmet Karlsvognen
Jernbanevej 29A, 4300 Holbæk
Telefon 72 36 40 70

Senest opdateret 23-04-2024