Bostedet Hybenvang

Indgangsparti til bostedet Hybenvang

Bostedet Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med moderne lejligheder i Holbæk by. Her bor du i egen lejlighed og får den støtte, der matcher dine behov.

Bostedet Hybenvang består af tre beboerhuse med egne lejligheder og fællesarealer. Hvert beboerhus indeholder ti lejligheder, et stort fællesrum og et fælleskøkken. Fra din lejlighed er der direkte udgang til såvel fællesrum og fælleskøkken. Du har også din egen terrassedør med udgang til din egen lille have.  

Du får en lejekontrakt fra Boligselskabet Sjælland, når du bor på Bostedet Hybenvang.

Bostedet Hybenvang ligger tæt på Holbæk centrum.

Holbæk har et stort udbud af forskellige aktiviteter og tilbud. Der er caféer, restauranter, teater, jazzklub, biograf, museum, forskellige koncertsteder og moderne sportsfaciliteter.

Der er gode muligheder for indkøb af dagligvarer i gå afstand fra Bostedet Hybenvang.

Du kan nemt komme til områder med  mulighed for gode gåture ved vandet eller i skoven.

Der er cirka 30 minutters gang til togstationen, hvor du kan tage regionaltog mod København, Kalundborg eller Nykøbing Sjælland. Få minutters gang fra Hybenvang finder du et busstoppested. 

Bostedet Hybenvang
Hybenvang 61
4300 Holbæk

Du kan kontakte os på telefon 72 36 77 62

Her træffer du sekretær Christa Quist Rasmussen.
Mandag - torsdag: klokken 8.00 til 15.00
Fredag: klokken 8.00 til 13.30

Tryk her for sikker henvendelse

Tilbudsleder Jennie Rathmann Hee
Telefon 72 36 15 48

Teamleder Stella
Telefon 72 36 30 79

Teamleder Kristine
Telefon 72 36 98 55

Hybenvang er et socialpsykiatrisk bosted med moderne lejligheder. Der er 30 lejligheder i alt fordelt i tre huse. Hvert hus har stort fællesrum og -køkken. Boligselskab: Boligselskabet Sjælland

Lejlighederne er på cirka 69 m2. De er handicapvenlige og indeholder stort badeværelse, soveværelse samt køkken og stue i et. Lejlighederne er indrettet så der er plads til kørestolsbruger.

I lejlighederne er der god plads til både spiseplads og dagligstue.

Hver lejlighed har to udgange, den ene er til din egen terrasse/have, og den anden udgang er til fællesarealerne. Der er tilknyttet et udhus til opbevaring til lejligheden.

Fællesarealerne indeholder dagligstue samt stor spisestue og køkken i et. 

Fælleskøkken

Hybenvang blev taget i brug den 1. juli 2009.

Bostedet Hybenvang er et botilbud, med vågen nattevagt, til dig med en længerevarende psykisk lidelse.

Målgruppe

Bostedet Hybenvang er for dig, som er over 30 år og har en længerevarende psykisk lidelse, der er så udtalt, at du har behov for at bo med døgndækning. 

 • Du er diagnosticeret inden for psykiatriområdet, hvor det er hensigtsmæssigt at bo på et bosted. Bostedet Hybenvang består af 3 huse med 10 lejligheder og fællesfaciliteter i hvert hus.
 • Du har en handleplan i forhold til SEL §141, udformet af sagsbehandler i samarbejde med dig
 • Har du behov for medicin, samarbejder du med distriktspsykiatrien eller egen læge om det. Ansvaret for medicineringen ligger hos den behandlingsansvarlige læge. Vi yder vejledning og støtte i forhold til indtagelsen af medicin i henhold SEL §85
 • Du har behov for ydelser efter SEL §85 (vedligeholdelse og udvikling af egne kompetencer) eventuelt suppleret med ydelser efter SEL §83 (personlig og praktisk hjælp)
 • Du skal være positivt indstillet på at modtage ydelsen og overholde husorden reglerne som fremgår af Boligselskabet Sjællands hjemmeside.

 

Du skal visiteres af din sagsbehandler for at komme i betragtning til at bo på Hybenvang.

Har du psykiske udfordringer og er interesseret i at bo på Bostedet Hybenvang, skal du kontakte din sagsbehandler i den kommune, hvor du bor. Din sagsbehandler vil undersøge om der er mulighed for, at du kan bo på Bostedet Hybenvang.
Det er kun din sagsbehandler, som kan visitere dig til Bostedet Hybenvang.

Du bor til leje i din egen lejlighed på Bostedet Hybenvang og betaler husleje til Boligselskabet Sjælland.

Du får en lejekontrakt fra Boligselskabet Sjælland. 

Huslejen er cirka 9.000 kroner/måned.

Du kan søge økonomisk hjælp til indskudslån samt boligsikring hos din kommune.

Klik her for yderligere information om Boligselskabet Sjælland

På Bostedet Hybenvang arrangeres der fælles aktiviteter flere gange om ugen. Du kan selv vælge hvilke fællesaktiviteter du vil deltage i. Du har også mulighed for at komme med dine ideer til fællesaktiviteter. Du vil få personlig støtte til de livsområder, du ønsker at arbejde med.

Dagligdag

Personalet arbejder i teams. Du bliver tilknyttet et team, som vil hjælpe og støtte dig i hverdagen.

Du får personlig tid med personalet fra det team du bliver tilknyttet. Desuden kan du få støtte i fællesrummet, hvor der er personale til stede en stor del af tiden.

I fællesskab aftaler vi, hvad du har behov for støtte til.

Fællesaktiviteter

I løbet af ugen og i weekenderne bliver der arrangeret forskellige aktiviteter. Det kan for eksempel være fælles madlavning, hygge på bålpladsen, fælles tur til stranden, biografture, bowling, kræmmermarked, udstillinger og meget andet. Der er brugerbetaling på nogle af aktiviteterne.

Hygge ved bålpladsen

 Hver femte fredag er der husmøder i husene. På husmøderne er der orientering om aktuelle emner. Du kan komme med forslag til aktiviteter og have indflydelse på traditionerne i jeres hus.

Der er morgenmad hver dag i fælleskøkkenet sammen med de øvrige beboere og personalet. Frokost og aftensmad, skal du selv sørge for. Vi hjælper dig gerne med at tilmelde dig en madordning.

Spiseplads ved fællesområde

Personalegruppen

På Bostedet Hybenvang er der ansat: tilbudsleder, to teamledere, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, omsorgsmedarbejdere, administrativt personale og rengøringsassistent.

Personalet på Hybenvang arbejder ud fra et positivt menneskesyn. Du vil møde rummelighed, respektfuldhed og tillid.

På Bostedet Hybenvang møder du personale som:

 • Er relations skabende, har indlevelse og er tålmodige
 • Er målrettede, nysgerrige, og fulde af engagement
 • Har team ånd, er ansvarlige og fleksible

På Bostedet Hybenvang vil du blive mødt med respekt af personalet, der vil støtte dig i at opnå dine ønsker og målsætninger.

Du kan forvente:

Du vil møde personale, der vil støtte dig i dine ønsker, drømme og mål.

Personalet arbejder i teams. Du bliver tilknyttet et team, hvor du får individuelle støtte/kontakt-timer

Du kan blive en del af fællesskabet i dit hus, hvor I mødes i det daglige til morgenmad eller hygge i fællesstuen.

Der er gode muligheder for at få yderligere nye bekendtskaber, når du deltager i fællesaktiviteterne, som foregår på tværs af alle tre huse.

Vi forventer:

At du er en god nabo.

At du tager hensyn til de andre på Hybenvang.

At du deltager, når der holdes fællesmøde i dit hus.

At du overholder husreglerne fra Boligselskabet Sjælland. For eksempel vedrørende alkohol og euforiserende stoffer: Al alkoholindtag henvises til det private rum, så alle fællesarealerne både ude og inde er alkoholfri zone.
Hash og andre euforiserende stoffer er forbudt, og må ikke forefindes i husene eller på området. 

Vi arbejder ud fra et positivt menneskesyn, rehabilitering, recovery og relations dannelse.

Metoder

Jeg støttende samtale

Jeg-støttende samtaler giver mulighed for at sætte ord på tanker, følelser og handlinger for derigennem at få indsigt og muligheder for nye handlinger.

MI - den motiverende samtale

Den motiverende samtale foregår individuelt og fokusere på den enkelte borgers forandringsudsagn. I stedet for at forsøge at overtale dig til forandring, arbejdes der med udgangspunkt i din egen motivation og tanker om forandring.

Nada - akupunktur

Vi anvender Nada som metode til at lindre symptomer som angst, uro, søvnløshed med mere som et alternativt til PN-medicin.

Mestringsskemaer og BVC

Vi arbejder med mestringsskemaer og BVC. De to redskaber bruges samlet i arbejdet for at forbygge voldsomme episoder og til at styrke fokus på medarbejdernes og beboernes sikkerhed og trivsel.

Pædagogisk grundlag

Hvad lægger vi vægt på?

 • at inspirere og støtte dig i at arbejde på dine mål for dit liv
 • at give dig en personlig tid (A til A tid) sammen med medarbejderne i forhold til dit behov
 • at få en rigtig god og stabil kontakt med dig, så vi sammen kan få din hverdag til at fungere
 • at tage en ting ad gangen, og få det til at lykkes
 • at støtte dig i selvstændige valg og handlinger.
 • at beboere og medarbejdere er samarbejdspartnere
 • at yde omsorg og generel hjælp i samarbejde med dig og med respekt for dine behov
 • at det er sjovt at være her, både for dem der bor her, og dem der arbejder her
 • at medarbejderne hele tiden udvikler sig fagligt og personligt, så vi kan matche dine behov

Faglighed

Vi arbejder i Recovery rammer og ud fra Recovery værdier, samt med en kognitiv indfaldsvinkel og har fokus på følgende:

Rehabilitering - Mål for indsatsen.
Recovery -  Rammer for indsatsen.
Relation - Indgangsvinkel til beboeren

Klik her for at finde Hybenvang på Tilbudsportalen

For studerende

På Hybenvang modtager vi både pædagogstuderende og SSA elever flere gange om året. 

På Bostedet Hybenvang modtager vi 2-4 pædagogstuderende og 8-10 SSA elever om året.

De pædagogstuderende og SSA eleverne modtager 1-2 timers vejledning om ugen af deres vejledere.

Vi prioriterer højt, at elever og studerende får et spændende og udfordrende forløb, som er relevant for deres videre faglige udvikling.

Studerende og elever bedes kontakte vore praktikvejledere med hensyn til praktikstedsbeskrivelse.

Paragraf

Bostedet Hybenvang er opført i henhold til Almenboliglovens § 105, stk. 2, med støtte efter SEL §85.

Klik her for at se Almenboligloven

Klik her for at se Serviceloven 

 

Socialtilsyn Hovedstaden fører det socialfaglige tilsyn med Bostedet Hybenvang. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det sundhedsfaglige tilsyn med Bostedet Hybenvang. Herunder finder du Bostedet Hybenvangs nyeste tilsynsrapporter

Klik her for at se den endelige tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden - Marts 2023

Klik her for at se den endelige tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden - Juni 2022

Endelig tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Februar 2023

Ophævelse af påbud styrelsen for patientsikkerhed 26-oktober 2021.pdf

Senest opdateret 02-04-2024