Personlig hjælp og støtte

Som psykisk sårbar har du mulighed for at søge socialpædagogisk støtte, der kan hjælpe dig til at blive så uafhængig af andre som muligt

 

Du kan søge socialpædagogisk hjælp og støtte, hvis du har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Du skal være fyldt 18 år og bo i egen bolig i Holbæk Kommune.

Det væsentligste formål er, at du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Målet er at udvikle og vedligeholde dine personlige færdigheder.

Du kan få støtte, råd og vejledning til små som store ting.

Din støtte kan også være et gruppetilbud.

Støtten vil hjælpe dig til bedre at kunne håndtere eksempelvis:

  • Psykiske og sociale færdigheder
  • Lægebesøg og anden behandling
  • Kontakt til sagsbehandler og andre offentlige instanser
  • At strukturere hverdagen
  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Netværksskabelse

Har du brug for hjælp til at læse, forstå og besvare din post

Posthåndtering i Social Rehabilitering

Hvad?

Ganske enkelt, så kan du som borger få vejledning til at læse, forstå og besvare din post på e-Boks, på mit.dk og få gennemgået din brevpost med f.eks. regninger eller andre henvendelser fra offentlige myndigheder. Du kan blive vejledt i at ansøge om enkeltydelser, kontakte dit forsyningsselskab, teleselskab eller lignende.

Tilbuddet er ikke en erstatning for borgerservice, men en støtte til at navigere i det offentlige system.
tilbuddet indeholder ikke råd og vejledning vedrørende lovgivning, men vi kan hjælpe dig med at finde ud af hvor du kan få råd og vejledning om lovgivning.

Ved oprettelse af Mit ID, henviser vi til borgerservice.

Hvornår og hvad tid?

Du kan møde op hver fredag på Kasernevej 6, 2. sal fra klokken 10:00 - 12:00 i lokale 664.

Du behøver ingen forudgående aftale.

Du kan tale med din sagsbehandler i din kommune, om mulighed for at få bevilget en støtte- og kontaktperson.

Visitationen sker gennem sagsbehandleren.

Lovgivning

Socialpædagogisk støtte ydes efter Servicelovens §82b og §85.

Du tilknyttes en eller to socialpædagogiske medarbejdere. Du skal selv være aktiv deltagende. Medarbejderen gør ikke tingene for dig, men sammen med dig.

Vi guider, støtter og vejleder med henblik på, at du får størst mulig indflydelse på eget liv.

 Tryk her for at se Serviceloven

Senest opdateret 02-04-2024