Specialundervisning

Specialundervisning for unge og voksne med særlige behov varetages af CSU Holbæk - Center for Specialundervisning

Besøg CSU Holbæks egen hjemmeside

Center for Specialundervisning tilbyder

Den 3-årige ungdomsuddannelse - STU

Målgruppen er unge med særlige behov, som efter folkeskolens ophør, står uden de fornødne kompetencer til at kunne benytte de ordinære ungdomsuddannelser.

Klub – morgen og eftermiddag samt ferier

Formålet med klubben er dels et pasningstilbud, men bestemt også et sted, hvor de unge får oplevelser og styrker deres kompetencer.

Bo-afdeling - Studiegården

Bo-afdelingen skal understøtte de unge beboere i deres udvikling af personlige, sociale og praktiske færdigheder - med særlig fokus på, at de skal kunne klare sig så selvstændigt som overhovedet muligt i deres fremtidige bolig.

Kommunikationscenter

Kommunikationscentret består af flere tilbud:

Hjerneskadeafdelingen (DNU) tilbyder rehabilitering og specialundervisning til voksne.

Taleafdelingen tilbyder udredning, undervisning og rådgivning til voksne med tale- og kommunikationsvanskeligheder.

Psyk. afdelingen tilbyder støtte og undervisning for voksne med psykiske vanskeligheder – holdene betegnes i daglig tale som ”de små hold”.

LæseTek tilbyder specialundervisning til unge og voksne i skriftsproglige vanskeligheder. 

NFA Neurofaglig Arbejdsrehabilitering – sigter mod arbejdsfastholdelse, er for folk i den erhvervsdygtige alder.

IKT Informations- og kommunikationsteknologi – unge og voksne som har brug for kommunikationshjælpemidler.

 

CSU Holbæk

Center for Specialundervisning og Kommunikationscenter

Seminarieparken 2 
4300 Holbæk
Telefon: 72 36 36 07

Mail: csuhol@holb.dk

Centerleder CSU
Peer Sjørslev

Afdelingsleder STU
Helle Brun Granlien

Afdelingsleder STU
Pernille Brønsgaard Nikolaisen

Afdelingsleder Kommunikationscenter
Lisbeth Kudahl

Telefon- og åbningstider:

Mandag til torsdag
Klokken 08.00 til 14.00

Fredag
Klokken 08.00 til 13.00

Senest opdateret 12-03-2024