Botilbud for voksne udviklingshæmmede

Som voksen udviklingshæmmet har du mulighed for at søge forskellige boformer. Hvilket botilbud som er bedst for dig skal drøftes og besluttes i samarbejde med din sagsbehandler

I et opgangsbofællesskab har du din egen lejlighed og du har samtidig mulighed for at få individuel støtte, samt et fællesskab med de andre beboere.
Et døgntilbud er et sted du kan bo, med personale til stede hele døgnet.

Holbæk kommune har en vision for handicapområdet:

"Der er der noget, vi skal, og der er noget, vi vil"

Det gælder også på boligområdet.
Vi ser det som vores opgave at yde hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i dine ressourcer.
Det giver dig mulighed for et mere aktivt og selvstændigt liv.

Senest opdateret 07-11-2023