Spring til indhold

Søg

Ordblindhed

Alle børns læring tages alvorligt – ikke mindst elever med læse-/skrivevanskeligheder.

Unge

Book en opringning, book tid i Åben Rådgivning eller lav en underretning om en ung med mere.

Giv et praj

Send os gerne et praj, hvis du oplever huller i vejen, vand på kørebanen, bjørneklo eller en affalds...

Søg om støtte til merudgifter til voksne

Du kan søge om hjælp til merudgifter, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse...

Ansøg om handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser...

Ledsageordning

Søg om personlig ledsagelse eller betaling af udgifter i forbindelse med ledsagelse efter § 97 i Ser...

Byggeansøgning

I Holbæk Kommune skal du søge din byggetilladelse digitalt via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø.

Åben rådgivning

Har du brug for rådgivning, hjælp eller støtte? Book tid hos Den Sociale Indgang her.

Nedsat elafgift

Du skal søge om nedsat elafgift hos dit el-selskab. Du skal opfylde 2 betingelser for at søge; El sk...

Medlemmer

Seniorrådet i Holbæk Kommune består af ni medlemmer. Her kan du finde navne, telefonnummer og e-mail...