Spring til indhold

Hjælpemidler

Du kan uanset alder få bevilget hjælpemidler eller få støtte til hjælpemidler efter forskellig lovgivning afhængigt af formålet.

Du kan modtage støtte til en lang række hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og vi vurderer, at hjælpemidlet vil give dig en væsentlig daglig lettelse.

Hvis du i forbindelse med udskrivelse fra sygehuset har brug for hjælpemidler i en kortere periode, kan du midlertidigt låne nogle hjælpemidler fra Holbæk Kommune.

Der er dog visse undtagelser, hvor det er sygehuset, der vurderer dit behov for hjælpemidler efter en indlæggelse. Hvis du skal til kontrol på sygehuset, vurderes det, at du ikke er færdigbehandlet på sygehuset eller hvis du har fået restriktioner i forbindelse med en operation, som du skal overholde, så er det sygehuset, som vurderer dit behov for hjælpemidler og udleverer disse.

Kontakt Hjælpemidler

Hjælpemidlers telefontider, postadresse samt åbningstider for personlige henvendelser.

Kvikskranke

Du kan få et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og det i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Frit leverandørvalg

Du kan vælge en anden leverandør af dit hjælpemiddel end Holbæk Kommune. Frit valg gælder for alle de hjælpemidler, der skal anvendes af dig personligt.

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler bevilges efter lov om social service § 112. De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån, og vi genbruger dem via vores depotfunktion.

Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepotet servicerer kommunens borgere, plejecentre, hjemmeplejen, Sundhedscentret og mange flere på alle hverdage med diverse hjælpemidler.

Kropsbårne hjælpemidler

I Hjælpemiddelafdelingen kan du søge om kropsbårne hjælpemidler. Når du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, har vi altid brug for lægeoplysninger. Sagsbehandlingsfristen for din ansøgning er på ny-ansøgninger op til 6 uger samt op til 3 uger på gen-ansøgninger.

Høreapparat

En hel række af specialister i Region Sjælland står klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal have nyt høreapparat, skal bestille batterier eller har behov for hjælp eller service.

Høreapparat - Den kommunale høreomsorg

Bruger du høreapparat, kan du få hjælp til vedligeholdelse og vejledning i at bruge dit høreapparat mest optimalt.

Forbrugsgoder

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel, som du kan få støtte til.

Boligindretning

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælp til boligændringer. Læs her, hvad der kræves.

Handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser, du skal opfylde.

Handicapkørsel

Hvis du er bevægelseshæmmet og ikke har mulighed for at tage offentlig transport, kan du blive medlem af handicapkørselsordningen Flexhandicap


Feedback

Sidst opdateret

27.10.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Den Digitale Hotline

Er du gået i stå midt i en selvbetjening? Så ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

Mandag til torsdag: 08.00 - 20.00

Fredag: 08.00 - 16.00

Søndag: 16.00 - 20.00

Lørdage og helligdage: Lukket

Læs mere om Den Digitale Hotline her