Spring til indhold

Hjælpemidler

Du kan uanset alder få bevilget hjælpemidler eller få støtte til hjælpemidler efter forskellig lovgivning afhængigt af formålet.

Du kan modtage støtte til en lang række hjælpemidler, hvis du har en varig funktionsnedsættelse og vi vurderer, at hjælpemidlet vil give dig en væsentlig daglig lettelse.

Hvis du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset har brug for hjælpemidler for en kortere periode, skal du kontakte Fysioterapien på det sygehuset, du er udskrevet fra.

Mød teamet i Hjælpemidler

I Hjælpemidler vil du blive betjent af flere faggrupper afhængigt af dit behov for hjælp.

Kontakt Hjælpemidler

Hjælpemidlers telefontider, postadresse samt åbningstider for personlige henvendelser.

Kvikskranke

Ved Kvikskranken kan du få stillet et hjælpemiddel til rådighed, hvis du har en varig funktionsnedsættelse af en vis sværhedsgrad, og hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan hjælpe/lette din daglige tilværelse.

Frit leverandørvalg

Du kan vælge en anden leverandør af dit hjælpemiddel end Holbæk Kommune. Frit valg gælder for alle de hjælpemidler, der skal anvendes af dig personligt.

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler bevilges efter lov om social service § 112. De tekniske hjælpemidler bliver også kaldt genbrugshjælpemidler, da de ydes som et lån, og vi genbruger dem via vores depotfunktion.

Kropsbårne hjælpemidler

I Myndighed - Hjælpemidler kan du søge om kropsbårne hjælpemidler. Når du søger om et kropsbårent hjælpemiddel, har vi brug for lægeoplysninger. Sagsbehandlingsfristen for din ansøgning er op til 3 uger.

Høreapparat

En hel række af specialister i Region Sjælland står klar til at hjælpe dig, hvad enten du skal have nyt høreapparat, skal bestille batterier eller har behov for hjælp eller service.

Forbrugsgoder

I nogle tilfælde kan et forbrugsgode fungere som et hjælpemiddel, som du kan få støtte til.

Boligindretning

Hvis du har en varig nedsat funktionsevne, kan du søge om hjælp til boligændringer. Læs her, hvad der kræves.

Handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser, du skal opfylde.

Handicapkørsel

Hvis du er bevægelseshæmmet og ikke har mulighed for at tage offentlig transport, kan du blive medlem af handicapkørselsordningen.

Transport til læge og sygehus

Der er muligheder for at få hjælp til transport. Mulighederne afhænger af forskellige faktorer, som du kan læse om herunder.

Høreapparat

Bruger du høreapparat, kan du få hjælp til vedligeholdelse og vejledning i at bruge dit hørerapparat mest optimalt.


Feedback

Sidst opdateret

09.01.2020

Ansvarlig redaktør

Susan Larsen

Den Digitale Hotline

Er du gået i stå midt i en selvbetjening? Så ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00

Mandag til torsdag: 8.00 - 20.00

Fredag: 8.00 - 16.00

Søndag: 16.00 - 20.00

Lørdage og helligdage: Lukket.

Læs mere om Den Digitale Hotline her