Lokale løft

Nogle gange vokser lokalområdernes udfordringer sig så store, at de kan være svære at løse uden ekstra hænder. Derfor arbejder kommunen sammen med lokalområder, der har komplekse problemstillinger.

Alle lokalområder har stærke kræfter og enorme sammenhold. Det er fantastiske værktøjer, når der skal pustes liv i projekter, og når udfordringer skal viskes væk.

Det kan dog ske, at projekter og udfordringer vokser sig store. Nogle gange så store, at de kan være svære at løse uden ekstra hænder. Her kan det være givende med et lokalt løft, hvor lokalområdet og kommunen arbejder sammen om at skabe den ønskede udvikling.

En særlig indsats

I Holbæk Kommune findes konceptet "særlige indsatser". En særlig indsats:

  • er et længerevarende og forpligtende samarbejde
  • drejer sig om helt konkrete projekter,
  • involverer politikere, kommunens medarbejdere og frivillige ildsjæle i et udvalgt lokalområde.
  • styrker udviklingen, fællesskabet og trygheden.

En særlig indsats sikrer altså flere hænder og giver et lokalt løft, når projekter og udfordringer har vokset sig store.

Det er Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der står bag de særlige indsatser. Tanken bag indsatserne er at give en solid og ligeværdig håndsrækning til områder, der oplever en række komplekse problemstillinger. Det kan for eksempel handle om et fald i bosætningen og færre skolebørn.

Knabstrup sætter kurs

Opstartsmøde i begyndelsen af Knabstrup sætter kurs.

Knabstrup sætter kurs

En undersøgelse viste, at Knabstrup stod overfor udfordringer, der kunne gå udover et aktivt børnehus, den lokale skole, sportshallen og boligbehovet. Projektudvalget ønskede at fremtidssikre lokalområdet, og derfor blev en særlig indsats sat i gang i begyndelsen af 2019.

Startskuddet for projektet lød ved en workshop januar, og efterfølgende satte Knabstrups indbyggere sammen med politikere og medarbejdere i kommunen kursen for byens udvikling. Det skete i et 100 dages forløb, hvor der blev kastet lys over idéer, og hvor der blev arbejdet med projekter, der kunne styrke lokalsamfundet. Seks arbejdsgrupper dykkede ned i temaerne aktivt børneliv, bosætning, hallen, fællesskaber, branding og trafik.

Første milepæl for arbejdet blev sat i maj ved en byfest, hvor resultaterne af de første 100 dages arbejde blev vist frem. Det skete via boder, hvor man kunne gå i dialog med grupperne og få indblik i produkter, projekter, planer og erfaringer. Der var også underholdning med taler, optrædener, musik, bål, mad og aktiviteter for børn.

Efter de 100 dage er nogle projekter kommet til politisk behandling, nogle er veloverstået, og andre er i fuld gang hos de frivillige i Knabstrup.

Læs mere om Knabstrup sætter kurs her

Workshop for arbejdsgrupperne under Knabstrup sætter kurs.

Jyderup handleplan

I Jyderup er der tradition for et stærkt foreningsliv og aktive borgere. Selv de mest ihærdige ildsjæle kan dog have brug for sparring og hjælp, når projekter bliver mange og store. Det oplevede Jyderup, der i 2017 kontaktede Holbæk Kommune for at høre om et muligt samarbejde.

Det førte til, at en handleplan blev færdig i 2018. Planen indeholder beskrivelser af konkrete udviklingsprojekter under temaerne turisme, ejendomme, samt by og-boligudvikling. Projekterne er udarbejdet i et unikt samarbejde, og i øjeblikket arbejdes der på at gøre planen til virkelighed.

Læs mere om Jyderup handleplan her

Samarbejde om Undløse begynder

En befolkningsprognose viser, at Undløse er et af kommunens lokalområder, der kan få udfordringer med befolkningsudviklingen de kommende år.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker derfor at samarbejde med borgerne i Undløse om en særlig indsats, der kan styrke lokalområdet. Samarbejdet kommer til at være om konkrete projekter.

Projektet startede i begyndelsen af 2020.

Samarbejde om Undløse begynder

Senest opdateret 07-11-2023