Spring til indhold

Skriv til os

Skriv til os via en sikker forbindelse. Hvis du vil sende os et brev eller en pakke, finder du adresserne nederst på siden.

Skriv sikkert til os her

 Du kan også kontakte os via borger.dk eller virk.dk

Brev eller pakke

Find postadresser til Holbæk Kommune.

Hovedpostadresse

Holbæk Kommune
Att.: (valgfri)
Afdeling / enhed: (valgfri)
0899 Kommuneservice

Denne adresse skal bruges for breve til flg. afdelinger:

(Post hertil bliver scannet og sendt elektronisk til afdelingerne.)

 • Borgerservice
 • Borgervejleder
 • Jobcenter Holbæk
 • Myndighed
 • Holbæk Sundhedscenter
 • Børneindsatsen
 • Organisationsservice
 • Ledelsessekretariatet
 • Vækst og Bæredygtighed
 • Strategi & analyse
 • Økonomi A
 • Kultur- og fritidssekretariatet
 • Visitationen

Post, der ikke kan scannes

Skal du sende post, som ikke kan scannes fx brochurer, billetter eller licitationer (EU-udbud), skal du bruge afdelingernes postboksadresser.

Borgerservice, Borgervejleder, Jobcenter Holbæk og it-afdelingen:
HoKo
Att.: (valgfri)
Postboks 90
4300 Holbæk

Fælles postboks for øvrige afdelinger i administrationen:
HoKo
Att: (valgfri)
Postboks 89
4300 Holbæk

Breve til institutioner og øvrige afdelinger skal du sende til de respektive adresser.Feedback

Sidst opdateret

05.10.2020

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin