Brev eller pakke

Find postadresser til Holbæk Kommune.

Hovedpostadresse

Holbæk Kommune
Att.: (valgfri)
Afdeling / enhed: (valgfri)
0899 Kommuneservice

Denne adresse skal bruges for breve til flg. afdelinger:

(Post hertil bliver scannet og sendt elektronisk til afdelingerne.)

 • Borgerservice
 • Borgervejleder
 • Jobcenter Holbæk
 • Myndighed
 • Holbæk Sundhedscenter
 • Børn-, Unge og Familie (tidligere Børneindsatsen og Ungeindsatsen)
 • Organisationsservice
 • Vækst og Bæredygtighed
 • Ledelsessekretariat & Kommunikation
 • Økonomi A
 • Kultur- og fritidssekretariatet
 • Visitationen

Post, der ikke kan scannes

Skal du sende post, som ikke kan scannes fx brochurer, billetter eller licitationer (EU-udbud), skal du bruge afdelingernes postboksadresser.

Borgerservice, Borgervejleder, Jobcenter Holbæk og it-afdelingen:
HoKo
Att.: (valgfri)
Postboks 90
4300 Holbæk

Fælles postboks for øvrige afdelinger i administrationen:
HoKo
Att: (valgfri)
Postboks 89
4300 Holbæk

Breve til institutioner og øvrige afdelinger skal du sende til de respektive adresser.

Senest opdateret 07-11-2023