Bæredygtig kommune

Holbæk Kommune er en klimakommune. Vi passer på vores natur og skaber gode forhold for biodiversiteten. 

Blandt andet er vi i gang med at omlægge den kommunale drift, så den bliver mere bæredygtig. Vi bruger ikke pesticider, når vi holder udearealer rene, og vi er begyndt at slå vores rabatter mindre. Begge dele for at øge biodiversiteten.

Vi inddrager borgere, virksomheder og interessenter i arbejdet med vores strategiske energiplan. Målet med energiplanen er, at alle borgere, virksomheder og institutioner overalt i kommunen begynder at omstille deres energiforsyning, så den bliver mere bæredygtig.

Vi inddrager også borgere og virksomheder i vores naturpleje.  

Senest opdateret 07-11-2023