Natur og biodiversitet

I Holbæk Kommune passer vi på vores natur. Vores skove er ved at overgå til urørt skov, vi holder vores naturområder tilgængelige, og vi arbejder målrettet for at sikre biodiversitet på kommunens naturarealer. Vi passer på vores vandløb og vores sjældne dyrearter. Og vi gør det gerne sammen med dig.

Holbæk Kommune har et tæt samarbejde med lodsejerne, der ejer naturområder i kommunen, for at skabe de bedste vilkår for naturen og sikre artsrigdom og en varieret natur.

Du kan læse mere om naturpleje her

Holbæk Kommune har ca. 258 ha skov. Vi vil sikre og højne biodiversiteten i skovene. Derfor ændres driften for de kommunale skove fra en skov med træproduktion som hovedformål til en skov hvis formål er at være natur..

Du kan læse mere om skovene i Holbæk Kommune her

Holbæk Kommune stiller krav om økologisk forpagtning på kommunens arealer.

Du kan læse mere om økologisk forpagtning her

Hvis du har lyst til at være frivillig naturplejer, kan du give en hånd med og låne kommunens "grejtrailer" til formålet. 

Du kan læse meget mere om frivillig naturpleje og grejtraileren her

Holbæk Kommune arbejder på at gøre kommunens arealer mere vilde og biodiverse - se hvad du kan gøre selv

Du kan læse mere om  vild natur her

Senest opdateret 07-11-2023