Affald og genbrug

Affaldssortering og korrekt håndtering af affald er vigtigt for at sikre bæredygtighed. Jo mere affald, vi kan genanvende jo bedre, hvis vi skal passe på klodens ressourcer.

I Holbæk Kommune står Fors A/S for affaldsindsamlingen ved private husstande.

Du kan læse mere om affald fra private husstande her

Fors A/S står også for affaldsindsamling fra virksomheder i Holbæk Kommune.

Du kan læse mere om affald fra virksomheder her

Det affald, der ikke afhentes ved din bolig eller virksomhed kan du aflevere på en af kommunens genbrugspladser.

Du kan læse mere om genbrugspladserne i kommunen her

Hvis du bygger om eller bygger nyt, vil du skulle håndtere en mængde byggeaffald. 

Du kan læse mere om affald fra byggeri her

Hvis du river ned eller renoverer din bolig, får du også brug for at håndtere dit affald.

Du kan læse mere om affald fra renovering og nedrivning her

 Fors A/S opkræver forbrugsafgifter for affaldhåndteringen direkte fra borgere og virksomheder.

Du kan læse mere om Fors A/S's forbrugsafgifter her

Senest opdateret 07-11-2023