Husholdningsaffald

Fors A/S står for kommunens affaldsordninger. Her kan du se, hvornår du får hentet affald, og hvordan du skal sortere det.

Fors A/S sørger for, at alle borgere og grundejere får samlet affald ind, og at det sker på en økonomisk, sundhedsmæssig og miljømæssig forsvarlig måde. 

Se, hvornår du får hentet affald

Alle private husstande, inklusiv sommerhuse, i Holbæk Kommune får hentet: 

  • Restaffald
  • Bioaffald
  • Glas
  • Papir og karton
  • Batterier
  • Småt elektronik
  • Plast
  • Metal

Pr. 1. marts 2024 er et nyt regulativ for husholdningsaffald i Holbæk Kommune trådt i kraft, hvor det bl.a. fremgår:

Flere indsamlingsordninger fremover
Beskrivelse af rammerne for nye indsamlingsordninger for pap, farligt affald, mad- og drikkekartoner samt tekstiler, 

Fors A/S ejer de nye affaldsbeholdere
I regulativet er ejerskabet af beholdere skiftet, så det nu er Fors A/S der er ejere af de nye beholdere og ikke den enkelte borger og grundejer, som tidligere. Udgifter forbundet med indkøb af nye beholdere indregnes i affaldstaksterne

Nedgravede affaldsløsninger
I det nye regulativ er der tilføjet samlede bebyggelser mm, således at det nu både er etageboliger, tæt lav bebyggelse samt samlede bebyggelser mm, der kan etablere en nedgravet affaldsløsning.

Regulativ for husholdningsaffald

Manglende affaldstømning
Hvis du ikke har fået tømt dine affaldsbeholdere, skal du kontakte Fors A/S. Du kan også tjekke om der skulle være driftsforstyrrelser på www.fors.dk/drift.

Du kan hente Fors A/S's sorteringsvejledning her

Miljøstyrelsen har lavet nogle små film på YouTube om affald og affaldssortering. Se dem her: 

Fors A/S

Administrationsbygningens adresse:

Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk
Telefon: 70 20 20 66

E-mail: fors@fors.dk
www.fors.dk

Man.-tors. kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Køkkenkværne

Køkkenkværne er ikke tilladt i Holbæk Kommune.
Det skyldes blandt andet, at vi ønsker at genanvende bioaffaldet og forebygge rotter.

Køkkenkværne

Senest opdateret 07-11-2023